Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 11,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 17,0% interanual. En canvi, les pernoctacions del turisme domèstic disminueixen un 2,1%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat disminueixen un 6,2%, mentre que les realitzades pels viatgers catalans augmenten un 1,0% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, el Regne Unit i els Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (651,9, 561,3 i 373,9 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives al Regne Unit i Estats Units del 33,5% i 28,3%, respectivament, mentre que França disminueix un 3,6%.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (2,1, 1,0 i 1,0 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives de l'1,7%, 26,4% i 23,1%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 7,0% interanual, amb un creixement en el turisme estranger del 10,8% i en el turisme domèstic del 0,2%.