Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) decreix un 0,3% interanual a Catalunya al setembre del 2023. Per sectors d'activitat, disminueix el comerç (−0,8%) però augmenten els altres serveis, és a dir, els no comercials (0,4%). Dins d'aquests, destaca el creixement de la informació i comunicacions, amb un 17,7%. En canvi, destaquen els decrements del transport i emmagatzematge amb un 8,9% i les activitats administratives i serveis auxiliars amb un 4,2%.