Saltar al contingut principal

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars permet conèixer l'equipament en TIC (televisió, telèfon fix, telèfon mòbil, equipament informàtic, connexió a Internet) dels habitatges i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic. Es tracta d'una enquesta per mostreig duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat, per mitjà d'un conveni entre ambdós instituts. La informació obtinguda és comparable entre les comunitats autònomes, Espanya i altres països.

Els resultats sobre l'equipament en TIC dels habitatges es presenten desagregats per les característiques de les llars (grandària del municipi i grandària de la llar). Les taules que contenen els resultats sobre l'ús de les TIC ofereixen la informació desagregada per característiques demogràfiques i socioeconòmiques.

La informació publicada fa referència als habitatges on viu almenys una persona de 16 a 74 anys i a les persones d'aquest mateix grup d'edat.

En altres seccions