Saltar al contingut principal

Estimacions de població. S2/2023, 1 de novembre 2023. Avanç. Dades provisionals

La població de Catalunya ha arribat als 8 milions d'habitants, amb una xifra estimada de 8.005.784 habitants a 1 de novembre de 2023, segons l'avanç de les Estimacions de població. D'aquests 8 milions, 4.065.088 són dones i 3.940.696 són homes. El 73,4% de la població de Catalunya resideix a la demarcació de Barcelona, el 10,7% a Tarragona, el 10,2% a Girona i el 5,6% a Lleida.

Població. Per sexe i província. 1 de novembre de 2023
Homes Dones Total
Barcelona 2.871.709 3.007.489 5.879.198
Girona 410.957 409.319 820.276
Lleida 230.490 220.051 450.541
Tarragona 427.540 428.229 855.769
Total 3.940.696 4.065.088 8.005.784
Catalunya: 8 milions. Com érem (1987: 6.010.307) i com som (2023: 8.005.744)

La població de Catalunya ha passat de 6 a 8 milions entre el 1987 i el 2023. En aquest període, la demografia ha canviat en diversos aspectes. Per exemple:

  • La proporció de població major de 65 anys ha augmentat del 12,6% al 19,3%
  • La proporció de població menor de 16 anys ha disminuït del 22,8% al 15,3%
  • La població nascuda a la resta d'Espanya ha disminuït del 32,3% al 15,2%
  • La població de nacionalitat estrangera ha augmentat de l'1,1% al 16,3%
  • La taxa d'ocupació de les dones ha augmentat del 26,5% al 50,9%
  • L'edat mitjana de les dones en tenir el primer fill ha passat de 26,3 a 31,6 anys
  • L'esperança de vida ha augmentat de 77,2 a 83,6 anys

Les Estimacions de població proporcionen informació de la població a 1 de gener i 1 de juliol de cada any. Juntament amb l'avanç de la població a 1 de novembre de 2023, també es difonen dades provisionals de la població estimada a 1 de juliol de 2023 per sexe, edat i províncies.

La població de Catalunya estimada a 1 de juliol del 2023 era de 7.970.428 habitants, segons dades provisionals de les Estimacions de població. Aquesta dada representa un augment semestral de 71.372 habitants (0,9%) respecte de l'1 de gener de 2023.