Saltar al contingut principal

Cens de població i habitatges 2021. Població en establiments col·lectius

La població empadronada en establiments col·lectius a 1 de gener de 2021 era de 76.379 persones (39.660 homes i 36.719 dones), segons el Cens de població i habitatges.

En el Cens de població i habitatges 2021 s'ha considerat resident en un establiment col·lectiu aquella persona que hi està empadronada. Això representa una novetat important respecte al cens del 2011, en què es comptabilitzava una persona com a resident en un establiment col·lectiu si hi residia, independentment de la seva situació d'empadronament. En relació amb el Cens de població i habitatges 2011, la població empadronada en establiments col·lectius ha augmentat en 29.476 habitants (un 62,8%).

Per nacionalitat, hi ha 46.151 espanyols (18.529 homes i 27.622 dones) i 30.228 estrangers (21.131 homes i 9.097 dones).

L'edat mitjana dels espanyols en establiments col·lectius és de 66,4 anys (56,8 per als homes i 72,8 per a les dones), mentre que l'edat mitjana dels estrangers és de 32,7 anys (32,4 per als homes i 33,4 per a les dones).

Els municipis amb més població en establiments col·lectius són Barcelona (36.393 persones), Vilanova i la Geltrú (2.274) i Lleida (1.872).

Per tipus d’establiment, el major nombre de persones residia a les residències i habitatges tutelats per a gent gran (23.400 persones, amb edat mitjana de 84,2 anys), en altres institucions d'assistència social per a persones amb risc d’exclusió social o persones sense llar (22.849 persones, amb edat mitjana de 36,0 anys) i en centres residencials per a persones amb discapacitat (5.359 persones, amb edat mitjana de 51,6 anys).

L'Idescat amplia la publicació dels resultats del Cens de població i habitatges 2021 amb la difusió dels resultats relatius a la població resident en establiments col·lectius. Es difon informació sobre el sexe, l’edat, l’estat civil, el lloc de naixement, la nacionalitat, el nivell de formació assolit, la relació amb l’activitat econòmica, el lloc de residència 1 any enrere i el tipus d’establiment col·lectiu.