Saltar al contingut principal

Marc Input-Output de Catalunya 2014

El Marc Input-Output de Catalunya 2014 (MIOC-2014) és una operació inclosa en el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i s'ha elaborat a partir de les directrius metodològiques definides en el Sistema europeu de comptes (SEC 2010) vigent.

El MIOC-2014 és una actualització del MIOC-2011, amb data de referència 2014.

Els resultats que es difonen inclouen els comptes econòmics simplificats de l'economia catalana i les taules d'origen i de destinació, a un nivell de detall de 10 i a 64 branques d'activitat o productes. També s'inclou informació complementària per a l'anàlisi econòmica (usos, recursos, rendes, ocupació i productivitat).

La informació es pot visualitzar en format HTML i descarregar en CSV mitjançant l'arbre desplegable de l'Índex. També es pot descarregar en format Excel a l'apartat de Descàrrega de fitxers; en aquest cas, cada un dels fitxers de resultats (a 10 i a 64 branques o productes) conté les taules d'origen i de destinació, i informació complementària per a l'anàlisi.