Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,0% a l'octubre del 2023 respecte al mateix mes del 2022. Per grups de productes, les vendes de la resta de productes disminueixen un 3,6%, mentre que les de productes d'alimentació han augmentat un 0,9%.

A preus constants (és a dir, eliminant l'efecte dels preus), l'índex registra una variació interanual negativa del 3,6%. Les vendes de productes d’alimentació disminueixen un 6,7%, mentre que les de la resta de productes augmenten un 0,1%.