Saltar al contingut principal

Mapes de les agrupacions censals de Catalunya 2022-2023

L'Idescat publica l’actualització de les geometries de la nomenclatura territorial d'agrupacions censals per als anys 2022-2023, en format Shapefile.

A més, publica la geometria per a l'any 2014, no publicada anteriorment, i les geometries per als anys 2015-2021 revisades.

Cada agrupació censal està constituïda per un conjunt de seccions censals senceres territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. Les agrupacions censals són unitats territorials equilibrades poblacionalment, de 9.000 habitants de mitjana, amb grandàries que oscil·len entre els 5.000 i els 20.000 habitants.

La nomenclatura de les agrupacions censals és una creació pròpia de l'Idescat per a la producció i difusió de l'Índex socioeconòmic territorial (IST) i es pot aplicar a les fonts de dades estadístiques que disposen d‘informació desagregada per secció censal. A més de l'IST, l'Idescat ha publicat per agrupacions censals la població del Padró municipal d’habitants classificada per sexe, i l’Estadística dels estudis de la població.