Saltar al contingut principal

Estadística dels estudis de la població. 2018-2020

L’any 2020, el 33,4% de la població de 15 anys o més tenia estudis superiors, el 28,2% tenia estudis complets de la primera etapa d’educació secundària, el 23,5% eren titulats en estudis secundaris de segona etapa i el 14,8% només disposava com a màxim d’educació primària.

Infografia

InfografiaEEP 2020

En comparació amb el 2018, any d’inici de la sèrie, el percentatge de població de 15 anys o més amb estudis superiors va augmentar en 1,9 punts, mentre que el percentatge de població que com a màxim va assolir estudis primaris va disminuir en 1,4 punts.

Per sexe, es registra un major percentatge de dones (16,9%) que d’homes (12,6%) que van assolir estudis d’educació primària com a màxim, i passa el mateix amb les titulacions d’educació superior (34,8% de dones i 31,8% d’homes).

Per edats, el percentatge de població titulada en estudis superiors era del 15,0% en la població de 65 anys o més i arribava al 46,5% en la població de 25 a 44 anys. En l’altre extrem, la població que com a màxim va assolir estudis primaris representava el 40,7% en les generacions de 65 anys o més i només el 5,3% en les de 25 a 44 anys.

Per àmbits territorials, les Terres de l’Ebre és l’àmbit amb el major percentatge de població de 15 anys o més que ha assolit com a màxim titulacions d’educació primària (19,1%) de primera etapa d’educació secundària (35,9%). L’Alt Pirineu i Aran és l’àmbit amb el major percentatge de titulats en estudis de segona etapa d’educació secundaria (26%) i l’Àmbit Metropolità el que registra major percentatge de titulats en estudis superiors (36,2%).

La Terra Alta és la comarca amb el percentatge més elevat de població de 15 anys o més que ha assolit com a màxim titulacions d’educació primària (23,9%) i de primera etapa d’educació secundària (38,1%). L’Aran registra el major percentatge de titulats en estudis de segona etapa d’educació secundaria (28,8%) i el Barcelonès és la comarca amb el major percentatge de titulats en estudis superiors (40,0%).

En l’àmbit municipal, en 31 dels 947 municipis de Catalunya almenys el 25% de la població de 15 anys o més havia assolit estudis primaris com a màxim. D’altra banda, en 731 municipis almenys el 25% de la població de 15 anys o més tenia estudis superiors.

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística dels estudis de la població dels anys 2019 i 2020 i amplia la sèrie estadística per a l'any 2018. La població de referència d’aquesta estadística és la de 15 anys o més. Els resultats es difonen anualment per sexe, edat i nacionalitat i desagregats territorialment per províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis i agrupacions censals.