Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) disminueix un 4,9% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2023. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) presenta un increment del 0,5% respecte a un any enrere, atès que el comerç es manté estable (variació interanual del 0,0%) però el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) augmenta un 1,2%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es donen al sector de la informació i comunicacions (12,1%) i a les activitats professionals, científiques i tècniques (10,5%).