Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al novembre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 1,0%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans augmenten un 4,9%, mentre que les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat disminueixen un 3,1% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 11,5% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents dels Estats Units, França i el Regne Unitsón els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (248,6, 228,1 i 153,9 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives als Estats Units i el Regne Unit del 38,3% i 19,1%, respectivament, mentre que França disminueix un 5,8%.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1,7 milions, 385,0 i 261,5 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 9,1%, 6,0% i 1,7%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 11,7% interanual, amb un creixement en el turisme estranger del 15,9% i en el turisme domèstic del 5,3%.