Saltar al contingut principal

Enquesta industrial de productes

L'Enquesta industrial de productes és una operació estadística anual que du a terme l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat en l'àmbit de Catalunya, per obtenir una informació precisa i fiable d'un conjunt ampli de productes industrials.

Els objectius d'aquesta Enquesta són, d'una banda, disposar d'una informació completa dels productes del sector industrial i oferir els resultats amb un grau de detall que permeti l'estudi d'una àmplia selecció de productes, l'anàlisi dels seus mercats i l'evolució de sèries cronològiques; d'altra banda, l'Enquesta vol presentar una informació que estigui plenament integrada amb la corresponent a les dades del comerç amb l'estranger i amb la de la resta de països comunitaris, gràcies a l'aplicació de metodologies comunes.

L'Idescat fa una explotació anual de les dades individualitzades de l'Enquesta per ampliar els resultats disponibles per a Catalunya. Els resultats es presenten en quatre tipus de taules (vegeu l'apartat 9 de la metodologia). A més, es pot descarregar una relació exhaustiva dels productes investigats per l'Enquesta (Excel), incloent-hi els que estan sota secret estadístic i els que no han estat fabricats en l'any de referència.

Des de l'any 2008 s'utilitza la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Els resultats dels anys 1993 a 2007, que empraven la CCAE-93, estan recollits a la publicació Estadística, producció i comptes de la indústria.

L'any 2021, l'Enquesta s'adapta als nous reglaments europeus, fet que provoca un canvi metodològic i que els resultats del 2021 en endavant no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

En altres seccions

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya