Enquesta industrial de productes M

L'Enquesta industrial de productes (EIP) és una operació estadística anual que du a terme l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat en l'àmbit de Catalunya, amb l'objectiu d'obtenir informació precisa i detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes (uns 4.000) que cobreixen la major part del sector industrial.

En aquest apartat es poden consultar els resultats de l'EIP a partir del 2008, el primer any en què s'ha utilitzat la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). En les enquestes referides als anys 1993 a 2007, la classificació emprada és la CCAE-93. Els resultats de Catalunya elaborats per l'Idescat dels anys 2000 a 2007 estan disponibles en format PDF a Estadística, producció i comptes de la indústria. L'Idescat també ha difós l'EIP per a Catalunya des de l'any 1993 mitjançant un llibre amb el mateix títol.

Els resultats de l'EIP es presenten en quatre tipus de taules:

  • Una taula amb els totals de les vendes dels productes fabricats en cadascuna de les 16 agrupacions i 56 branques en què s'ha subdividit l'àmbit productiu investigat. Clicant en una agrupació es despleguen els resultats de les seves branques i clicant en una branca s'obté la taula que es descriu a continuació.
  • Una taula per a cada branca, en què figuren tots els seus productes fabricats. Per a cada producte es mostra la denominació, el codi PRODCOM-EIP (a 10 dígits), el valor (en milers d'euros) i la quantitat (en la unitat corresponent) de la producció venuda. Si per raons de secret estadístic aquesta informació no es pot difondre, només figura el codi i la denominació del producte. Aquesta taula permet obtenir la sèrie històrica de resultats de cadascun dels productes en clicar-hi.
  • Una taula amb tots els productes fabricats que no estan sota secret estadístic. En aquesta taula apareixen, ordenats segons el valor de les seves vendes, els 50 productes amb més producció venuda. Una barra a peu de taula permet anar incorporant grups de 50 productes.
  • Una taula generada pel cercador amb el conjunt de productes que en la seva denominació o codi contenen la seqüència de caràcters o de xifres que s'hagi introduït en la finestra del cercador. Un cop se seleccioni un producte de la llista de resultats es mostra la fitxa del producte, que consisteix en la sèrie històrica de resultats d'aquest producte: valor, quantitat i unitat de la producció venuda i posició en el rànquing de les vendes.

Finalment, per a cadascun dels anys disponibles, s'ofereix la possibilitat de descarregar un fitxer Excel amb la relació exhaustiva de tots els productes investigats per l'EIP (a 10, 8 i 6 dígits de la PRODCOM-EIP), inclosos els que estan sota secret estadístic i els no fabricats en l'any de referència.

Els resultats del darrer any publicat són provisionals.

Informació disponible

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Més informació

Sou aquí: