Saltar al contingut principal

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2023

L'Idescat, conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), publica els límits territorials (geometria) de les seccions censals de Catalunya en els formats Shapefile i WMS, corresponents a l'any 2023 (data de referència 1 de gener de 2023).

La geometria de les seccions censals és la representació cartogràfica dels seccionats censals corresponents a les dates de referència del Padró municipal d’habitants (de l’1 de gener del 2002 a l’1 de gener del 2022) i del Cens de població (de l’1 de gener del 2021 en endavant).

La capa de les seccions censals del 2023 es pot veure des de l’apartat de Seccions censals de Codis territorials i d’entitats de l’Idescat i des del Visor cartogràfic de l’ICGC.

Les capes dels anys 2002–2023 es poden descarregar des de l’apartat de Codis territorials i d'entitats, des de Seccions censals i des del Visor cartogràfic de l’ICGC.

Les llistes de codis de les seccions censals, disponibles des de l’any 2002, es poden consultar a l’apartat de Seccions censals de Codis territorials i d’entitats.