Saltar al contingut principal

Estadística de matrimonis. 2022

El nombre total de matrimonis a Catalunya l'any 2022 va ser de 27.100. Aquesta xifra representa un augment del 14,8% respecte del nombre total de matrimonis inscrits l'any 2021, una xifra semblant a la registrada en els anys previs a la pandèmia de la covid-19.

La taxa bruta de nupcialitat el 2022 va ser de 3,46 matrimonis per 1.000 habitants. L'edat mitjana en contraure matrimoni en primeres núpcies va ser de 36,7 anys per als nuvis i de 34,7 anys per a les núvies.

En relació amb l'estat civil anterior dels cònjuges, el 69,3% dels matrimonis es van celebrar en primeres núpcies per als dos contraents, mentre que el 18,4% van correspondre a enllaços entre un cònjuge solter i l'altre casat anteriorment. Els matrimonis en segones núpcies per als dos contraents van ser el 12,3% del total d'enllaços celebrats el 2022.

Pel que fa al sexe dels contraents, 26.154 matrimonis (el 96,5%) van correspondre a parelles de diferent sexe i 946 (el 3,5%) a parelles del mateix sexe, dels quals 400 són entre dos homes i 490 entre dues dones.

Segons la nacionalitat dels cònjuges dels matrimonis de diferent sexe, els matrimonis de dos cònjuges de nacionalitat espanyola són majoritaris (79,6%), mentre que els matrimonis mixtos (un dels cònjuges amb nacionalitat estrangera i l'altre, espanyola) són el 16,7%. Els matrimonis entre contraents de nacionalitat estrangera representen el 3,7% del total.

L'any 2022 la nupcialitat va augmentar en tots els àmbits del Pla territorial. L'Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals, tots dos amb 4,0 matrimonis per 1.000 habitants, registren la major taxa de nupcialitat, mentre que les taxes de nupcialitat més baixes corresponen a Ponent (3,2‰) i les Terres de l’Ebre (3,3‰).

L'edat a casar-se per primera vegada, és més elevada als àmbits de l'Alt Pirineu i Aran (amb edats de 38,6 anys els nuvis i 35,8 anys les núvies) i Metropolità (37,0 anys els nuvis i 35,1 anys les núvies). En l’altre extrem, les Terres de l'Ebre és l’àmbit amb les edats més joves al primer matrimoni (35,4 anys els nuvis i 32,8 anys les núvies).

L'any 2022 la nupcialitat va augmentar a l'Aran i a la pràctica totalitat de comarques, amb l'excepció del Pallars Jussà i del Solsonès, que registren una lleu disminució. Les taxes de nupcialitat més altes corresponen al Solsonès (5,2 matrimonis per 1.000 habitants) i a l'Aran (5,1‰), seguit del Pallars Sobirà i del Ripollès, amb taxes del 4,6‰ i 4,5‰ respectivament. Les comarques que registren les taxes de nupcialitat més baixes són el Pallars Jussà (2,7‰), l’Alta Ribagorça (2,8‰) i, amb taxes del 2,9‰, les comarques de la Noguera, la Terra Alta i el Barcelonès.