Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T3/2023

El cost laboral per treballador i mes és de 3.084,19 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2023, un 4,6% més que al mateix trimestre del 2022. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 5.204,02 euros, un 9,6% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 3.401,21 euros, amb un increment interanual del 2,7%. El sector del turisme creix un 7,9% respecte del mateix trimestre del 2022 amb un cost laboral de 2.399,55 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.701,96 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (3.732,00 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 3,4% a Catalunya i se situa en 2.256,46 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 4.055,87,42 euros (10,1% interanual), en la cultura és de 2.550,92 euros (2,2%) i en el turisme és de 1.747,41 euros (8,1%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 26,01 euros i el cost salarial de 19,03 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (29,63 euros), seguit de la cultura (21,83 euros) i del turisme (14,09 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants aquest és de 31.242, un 6,6% més que un any enrere. El sector serveis concentra el 88,5% de les vacants.