Saltar al contingut principal

Estadística de despesa en consum de les llars. 2022

L'any 2022, la despesa mitjana en consum de les llars catalanes a preus corrents va ser de 33.085 euros per llar, amb una taxa de creixement del 4,3% respecte del 2021 i del 0,5% respecte del 2019, l'any abans de la pandèmia.

Segons la composició de la llar, la despesa mitjana de les llars formades per dos adults amb un o més fills dependents va créixer un 9% anual i va assolir un valor de 40.479 euros al 2022. D’altra banda, la despesa mitjana de les llars formades per un adult amb un o més fills dependents va augmentar el 3,1% anual, fins arribar als 31.620 euros. Quant a les llars sense fills, les formades per dos adults van incrementar el consum un 4,5% i van tenir una despesa mitjana de 31.964 euros, mentre que les unipersonals van augmentar un 4,3% i van arribar a 22.885 euros de mitjana.

Segons les característiques del sustentador principal, la despesa mitjana més elevada és la de les llars on el sustentador principal tenia estudis superiors, que és un 15,5 % més alta que la del conjunt de les llars catalanes. En canvi, les llars on el sustentador principal tenia estudis primaris com a màxim, tenia una despesa mitjana un 28,0% inferior a la del total de llars. La menor despesa d’aquest darrer grup de llars és deguda principalment a la despesa en béns i serveis que no són de primera necessitat, que és un 50% més baixa que la mitjana del total de les llars.

D'altra banda, les llars amb una dona com a sustentador principal tenien una despesa mitjana per llar un 6,0% inferior a la del conjunt de les llars catalanes. En el cas dels béns de primera necessitat, la despesa mitjana era un 3,3% inferior a la del conjunt de les llars, i a la resta de béns era un 9,7% menys. En canvi, quan el sustentador principal és un home, la despesa mitjana per llar era un 3,8% superior a la del conjunt de les llars: un 2,1% superior en els béns de primera necessitat i un 6,2% a la resta de béns.

Per grups de despesa, la despesa mitjana per llar l'any 2022 va augmentar a tots els grups, excepte als d’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (amb una disminució de l'1,9% i se situa en els 11.417 euros de despesa mitjana per llar) i als de les comunicacions (amb una reducció del 0,8% i es posiciona en 1.016 euros). Els increments més elevats de la despesa mitjana per llar són en els grups d’oci i cultura (17,6%), restaurants i hotels (16,3%), transport (14,6%) i educació (10,2%); les despeses mitjanes per llar d’aquests grups són de 1.556 euros, 2.547 euros, 3.459 euros i 735 euros, respectivament.

Quant a les quantitats físiques, les llars catalanes van disminuir el consum dels principals productes alimentaris, excepte els productes següents: formatges, iogurts i altres derivats de la llet (9,4%), pa i cereals i carn (0,5%, totes dues). Pel que fa a les begudes, hi va haver un increment del 13,0% del consum d’aigua mineral, begudes refrescants, sucs de fruites i vegetals. També va augmentar el consum de cerveses (en un 4,1% fins a assolir 49,3 litres per llar), tot i que el consum de la resta de begudes va disminuir.

Quant al consum dels subministraments bàsics de la llar, va augmentar el subministrament d'electricitat (un 21,0%, que representa 3.563,1 kWh de mitjana per llar) i el de gas ciutat (un 1,7%, que representa 415,2 m3 per llar); en canvi, va disminuir el subministrament d'aigua (un 30,6, que representa 143,6 m3) i el del gas liquat (un 46,9%, que representa 17,2 kg de mitjana per llar).