Saltar al contingut principal

PPSR Estadística de pensions no contributives

Les pensions no contributives, normalment de durada indefinida, es concedeixen a aquelles persones que no disposen de prou recursos econòmics, reuneixen determinats requisits d'edat o de discapacitat i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva. Les dades de pensions no contributives es presenten en dues modalitats.

  • Pensions no contributives de la Seguretat social. Es presenta informació del nombre de pensions i la pensió bruta mitjana del mes de desembre per tipus de pensió, edat, sexe i anys d'antiguitat, desagregada territorialment fins l'àmbit municipal.
  • Pensions assistencials. Inclou les pensions assistencials de vellesa i malaltia i el subsidi de garanties d'ingressos mínims (LISMI), que són pensions que des de la implantació de les pensions no contributives l'any 1991 estan en fase d'extinció perquè no admeten nous beneficiaris. Es presenta informació del nombre de pensions, la pensió bruta mitjana del mes de desembre i l'import anual de les pensions dels residents a Catalunya. Fins l'any 2008 s'ofereix el detall municipal.

Les estadístiques s'elaboren a partir de les dades facilitades pel Departament de Drets Socials.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions