Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 2,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023. Per grans sectors industrials, els béns d'equipament creixen un 20,0% i els béns de consum un 4,2%; d’altra banda, decreixen els béns intermedis un 7,5%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 2,0% interanual a Catalunya.