Saltar al contingut principal

Nomenclatura territorial d'agrupacions censals 2023

L'Idescat publica la nomenclatura territorial d'agrupacions censals (AC) per a l'any 2023. Aquesta nomenclatura és una creació pròpia per a la producció i difusió de l'Índex socioeconòmic territorial (IST), que també s'ha aplicat al Cens de població i habitatges, al Padró municipal d'habitants i a l'Estadística dels estudis de la població.

Les agrupacions censals són unitats territorials amb 9.000 habitants de mitjana (entre 5.000 i 20.000 habitants) constituïdes per un conjunt de seccions censals senceres, contigües i amb característiques socioeconòmiques similars.

Les agrupacions censals poden ser de tres tipus:

  • Inframunicipals. Són sectors o àrees dins dels municipis amb població superior als 12.000 habitants.
  • Municipals. Estan formades per un únic municipi sencer amb una població entre 10.000 i 12.000 habitants.
  • Supramunicipals. Són agregacions de municipis sencers dins d'una comarca. Se'n defineixen tantes com sigui necessari amb els municipis menors de 10.000 habitants per crear unitats de fins a 20.000 habitants.

De les 853 agrupacions censals que s'han definit a Catalunya, 713 són inframunicipals, 26 municipals i 114 supramunicipals. En el cas dels municipis de més de 12.000 habitants, les agrupacions censals tenen una configuració propera als barris, agrupacions de barris, sectors de barris, districtes o sectors municipals propis de cada municipi.

A l’apartat Agrupacions censals del web, podeu consultar i descarregar-vos la nomenclatura territorial de les agrupacions censals (i les respectives correspondències amb les seccions censals que les constitueixen). El codi identificador de cada agrupació censal està format per nou xifres, la composició de les quals està descrita a la metodologia enllaçada a la pàgina.

Els noms de les agrupacions censals, que en el moment d'aquesta publicació tenen caràcter provisional, s'han creat a partir de la toponímia existent de comarques, municipis, barris i sectors municipals, a més d'altres descriptors geogràfics que en permeten una bona localització geogràfica.