Saltar al contingut principal

RIS Estadística de rendes d'inserció social

Les rendes d'inserció social tenen la finalitat de prestar a totes les persones a qui els calgui el suport per atendre les necessitats bàsiques per viure en la societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció socials i laborals. Les dades de rendes d'inserció social es presenten en tres modalitats.

  • Renda mínima d'inserció (RMI). S'ofereix anualment informació del nombre mitjà de prestacions, la prestació mitjana i l'import anual de la prestació per a Catalunya. Aquesta prestació va ser substituïda a partir del setembre de 2017 per la renda garantida de ciutadania. L'Idescat elabora aquesta estadística des de l'any 1991 a partir de la informació que subministra el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Renda garantida de ciutadania (RGC). S'ofereix anualment informació del nombre mitjà de prestacions, la prestació mitjana i l'import anual de la prestació per a Catalunya. Aquesta prestació va ser creada l'any 2017 en substitució de la renda mínima d'inserció. La informació la subministra el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A partir del 2018 s'ofereix informació per províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i municipis.
  • Renda activa d'inserció (RAI). S'ofereix anualment informació del nombre mitjà de prestacions, la prestació mitjana i l'import anual de la renda activa d'inserció per a Catalunya. L'Idescat elabora des de l'any 2001 aquesta estadística a partir de la informació que subministra el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors bàsics de Catalunya