Saltar al contingut principal

Estadística de defuncions. 2022

L’any 2022 es van registrar a Catalunya 70.706 defuncions, de les quals 35.395 eren homes i 35.311 dones, amb una taxa bruta de mortalitat de 9,02 defuncions per 1.000 habitants. En relació amb el 2021, es va registrar un augment de 1.364 defuncions, l'1,97% en termes relatius.

Per àmbits territorials, les Terres de l’Ebre (12,18‰), l'Alt Pirineu i Aran (10,56‰) i Ponent (10,25‰) van registrar les taxes brutes de mortalitat més altes, si bé cal tenir en compte que són els àmbits que presenten una població més envellida. D'altra banda, el Camp de Tarragona (8,78‰), el Penedès (8,89‰) i l’Àmbit Metropolità (8,90‰) van registrar les taxes més baixes.

Per comarques i Aran, les taxes brutes de mortalitat més altes es van registrar a la Terra Alta (17,53‰), el Priorat (15,48‰), les Garrigues (15,10‰) i el Pallars Jussà (15,07‰) i les taxes més baixes a Aran (5,69‰), el Vallès Occidental (7,81‰) i el Vallès Oriental (7,94‰).

Per mesos, els mesos d'hivern, van ser els de més mortalitat, tot i que també es va registrar un segon pic a l'estiu. L'any 2022, el mes de gener va registrar el màxim de defuncions (7.452), seguit del mes de desembre (6.866) i dels mesos de febrer (6.031) i juliol (6.450), tots dos amb el mateix nombre mitjà de defuncions diàries (215). Els mesos amb menor mortalitat van ser setembre (4.828) i octubre (5.358).

Per setmanes, la mitjana anual de defuncions va ser de 1.350. Les primeres 5 setmanes de l'any van ser les que van registrar més defuncions, amb un pic la setmana 4 (1.790 defuncions). Fora del mes de gener, les setmanes 50 i 51 (desembre) van ser les de més defuncions, seguides de la setmana 29 (juliol).

El nombre mitjà de defuncions diàries va ser de 193. Els dies 18, 26 i 27 de gener van ser els dies amb més defuncions (272 cadascun) l'any 2022. Les defuncions diàries van superar el nombre de 250 nou dies de gener i, fora d'aquest mes, tres dies de febrer (els dies 3, 4 i 9), dos de desembre (els dies 15 i 20) i el 19 de juliol.