Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 12,1% interanual a Catalunya al setembre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 0,8%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans augmenten un 4,2% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 3,6% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 16,3% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents del Regne Unit, França i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (903,8, 702,7 i 429,9 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 14,7%, 5,2% i 19,8%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (2,0, 1,5 i 1,4 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 6,4%, 15,8% i 12,3%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 9,3% interanual, amb un creixement en el turisme domèstic del 4,8% i en el turisme estranger del 11,9%.