Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2021

El volum de negoci de les empreses turístiques de Catalunya va ser de 27.073 milions d'euros l'any 2021. El nombre d'empreses es va situar en 122.645, i el sector va donar ocupació a 410.080 persones.

Per activitats, el Transport del turisme va generar un volum de negoci, en milions d'euros, de 3.804 (14,0% del total), i l’Hostaleria de 10.473 (38,7%), mentre que el dels Altres serveis del turisme va ser de 12.795 milions d'euros (47,3% del total).

L'any de referència 2021 s'apliquen diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses, que provoquen que els resultats d'aquest any no siguin estrictament comparables amb els dels anys anteriors. Els canvis més destacats que afecten l'Estadística i comptes de les empreses turístiques són: l'ampliació de la mostra de les Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (secció R de la CCAE-2099); la concreció de quins sectors institucionals són objecte de cobertura de l'Estadística, i, finalment, una millora en l'estimació del nombre d'empreses.

A partir de l’any 2020, l’Enquesta sobre innovació a les empreses té periodicitat biennal i es du a terme els anys parells. Per aquest motiu, l’any 2021 no hi ha dades disponibles sobre innovació.