Saltar al contingut principal

Calendari de difusió de resultats 2024

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2024.

En el calendari es publica la data prevista de difusió dels resultats estadístics conjunturals i estructurals. En el cas dels resultats estadístics conjunturals (de periodicitat inferior a un any), s'anuncia el dia concret previst de difusió. En el cas dels resultats estadístics estructurals (de periodicitat anual), només s'indica el mes previst de publicació. El dia concret de publicació s'anuncia el darrer dia laborable del mes anterior a la difusió.

Per poder seguir millor l'actualitat, a la pàgina inicial del web de l'Idescat es mostra la previsió de difusió de resultats per als propers 2 dies laborables. Aquest calendari es pot exportar en format iCalendar i també hi ha disponible una interfície de programació d'aplicacions (API) per a desenvolupadors.

El calendari és una eina de qualitat recollida en el principi 13 sobre Oportunitat i puntualitat en la publicació de les dades estadístiques del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, i recull un total de 80 operacions estadístiques, que donen lloc a 297 actualitzacions de resultats estadístics.

Calendari de difusió de resultats