Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 10/2023

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 0,2% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) decreix un 5,4% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, disminueixen els preus de l'energia un 22,2% i els de béns intermedis un 7,3%, mentre que augmenten els de béns de consum un 5,6% i els d'equipament un 2,6%.

D'altra banda, per divisions industrials els decrements de preus més elevats es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−15,7%) i les indústries químiques (−9,4%). En canvi, creixen els preus de la fabricació de begudes (13,1%) i de la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (6,8%).