Saltar al contingut principal

Cens de població i habitatges 2021. Llars i famílies, i estat civil

A Catalunya hi havia 2.989.357 llars, amb una grandària mitjana de 2,57 persones per llar, segons el Cens de població i habitatges 2021.

Les comarques amb una grandària de la llar més gran eren el Pla de l'Estany (2,79) i la Segarra (2,76) i les que tenien una grandària de la llar més petita eren el Pallars Sobirà (2,23) i el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça (totes dues amb 2,28 persones per llar). D'altra banda, els municipis amb una grandària de la llar més gran eren Sagàs (3,43) i Castellar de la Ribera (3,4) i els que tenien una grandària de la llar més petita eren Vallfogona de Riucorb i Sant Jaume de Frontanyà (1,65).

Hi havia 762.624 llars unipersonals (el 25,5%), de les quals 335.929 eren d'homes i 426.695 de dones. Per edat, hi havia 13.919 llars d'una persona de menys de 25 anys i en l'altre extrem 31.991 llars d'una persona de 90 anys o més.

Respecte de l'edat dels membres, hi havia 587.443 llars on tots els membres tenien 65 anys o més (el 19,7%), 448.910 llars amb algun membre de 65 anys o més (el 15,0%) i 1.953.004 llars amb cap membre de 65 anys o més (el 65,3%). Les comarques amb major percentatge de llars on tots els membres tenien 65 anys o més eren la Terra Alta (25,7%) i el Ripollès (25,6%) i les de menor percentatge eren l'Aran (12,6%) i el Gironès (16,4%).

Respecte de la nacionalitat dels membres, hi havia 2.433.250 llars on tots els membres són espanyols (el 81,4%), 265.368 llars on tots els membres són estrangers (el 8,9%) i 290.739 on hi havia espanyols i estrangers (el 9,7%). Les comarques amb major percentatge de llars on tots els membres eren estrangers són la Segarra (18,2%) i l'Alt Empordà (17,1%) i les de menor percentatge són el Vallès Oriental (4,1%) i el Moianès (4,5%). D'altra banda, els municipis amb major percentatge de llars on tots els membres eren estrangers són Guissona (41,0%), Castelló d’Empúries (38,4%) i Pau (32,4%), mentre que el que tenien un menor percentatge són Santa Maria de Martorelles (0,0%), Vilablareix (0,3%) i Viladecavalls (0,4%).

L'Idescat ofereix per primera vegada una bateria de 12 indicadors disponibles per a Catalunya, províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, agrupacions censals, districtes i seccions censals sobre la grandària de les llars, les llars unipersonals, les llars de gent gran i les llars d'estrangers. Els resultats d'aquest apartat d'indicadors es poden consultar a traves d'aquest visor de mapes, per a tots els àmbits territorials, excepte per Catalunya.

L'Idescat amplia la publicació dels resultats del Cens de població i habitatges 2021. Es difonen els resultats relatius a les llars i famílies, que inclouen informació sobre el nombre i la grandària de les llars, l'estructura per famílies, l'estructura per nuclis, les llars unipersonals, les llars amb gent gran, les llars amb estrangers i l'estat civil de la població. El Cens de població i habitatges 2021 i l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges 2021 ofereixen informació complementària sobre les llars i famílies.