Saltar al contingut principal

IT Estadística de la inspecció de treball

Elaboració d'informació estadística sobre el desenvolupament de l'acció inspectora a Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 04 03 10 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable