Saltar al contingut principal

PAP Estadística de personal de l'Administració

Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de les administracions públiques catalanes. Les dades corresponents al personal dels departaments, entitats autònomes, l'Institut Català de la Salut i l'Agència Tributària de Catalunya tenen una periodicitat mensual i s'obtenen a partir de l'explotació del Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya. La resta de dades de la Generalitat —entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis, fundacions, ens parlamentaris i entitats d'altra naturalesa jurídica— i de l'Administració local catalana, s'obtenen de l'explotació anual de la informació obtinguda per enquestes.

Estadística corresponent a l'actuació 03 10 13 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat