Saltar al contingut principal

ELESIN Estadística d'eleccions sindicals

Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin sis o més persones treballadores. A cada centre on es realitzen s'emplena una acta electoral que recull els resultats obtinguts. Una còpia de cada acta electoral es diposita als serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de desembre de cada any.

Estadística corresponent a l'actuació 04 03 02 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat