Saltar al contingut principal

ETT Estadística de les empreses de treball temporal

Determinar el nombre d'empreses de treball temporal registrades que operen a Catalunya, persones afectades i tipus de contractes, i fer una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Estadística corresponent a l'actuació 04 01 14 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable