Saltar al contingut principal

SIOP Indicadors sobre ocupació pública

Construir i disposar d'un sistema d'indicadors sobre ocupació pública que faciliti informació sobre l'estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la relació existent entre ocupats públics i informació demogràfica, del mercat laboral o de creixement econòmic, així com mesurar l'evolució de tots aquests indicadors.

Estadística corresponent a l'actuació 03 10 14 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable