Saltar al contingut principal

SINIST Estadística de sinistralitat laboral

La informació estadística sobre els accidents de treball s'obté dels comunicats que les empreses estan obligades a presentar davant l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tabulades segons els tipus de sinistres i les circumstàncies en què es produeixen.

Estadística corresponent a l'actuació 04 03 08 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat