Saltar al contingut principal

VAG Estadística de vagues i tancaments patronals

Obtenció d'informació sobre les vagues i els tancaments patronals que tenen lloc a Catalunya, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si és per una altra via. L'autoritat laboral competent fa un seguiment telefònic de cada vaga o tancament patronal. La unitat estadística bàsica és vaga-província-mes; per a cada vaga s'emplenen tants qüestionaris com províncies afecti. Si la vaga té una durada superior a un mes, s'emplenen cada mes nous qüestionaris. Això permet agregacions tant territorials com temporals. Els qüestionaris es depuren i posteriorment se'n fa un tractament informàtic i estadístic.

Estadística corresponent a l'actuació 04 03 04 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya