Saltar al contingut principal

REGOCU Estadística de regulació d'ocupació

Determinació del nombre de persones treballadores afectades per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i de les causes per les quals s'han presentat els procediments. La informació s'obté dels comunicats que recullen les decisions empresarials sobre acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes i reduccions de jornada temporals i, en el cas dels procediments de regulació d'ocupació de força major i dels que afecten els socis de societats cooperatives, de les resolucions que, en primera instància, emeten les autoritats laborals competents. Aquestes dades són depurades i tractades informàticament.

Estadística corresponent a l'actuació 04 03 03 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat