Saltar al contingut principal

CLI Estadística de conciliacions laborals individuals

Obtenció d'informació sobre les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya amb motiu d'acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres motius. Les conciliacions individuals tenen lloc en les diferents unitats de conciliació que depenen del Departament d'Empresa i Treball, que tenen com a suport a la seva tasca una aplicació informàtica de gestió, la informació de la qual posteriorment es depura i es tracta informàticament.

Estadística corresponent a l'actuació 04 03 07 (Programa anual d'actuació estadística 2023).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat