Saltar al contingut principal

EDAD Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència

L'Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència 2008 (EDAD2008) té com a objectiu general atendre la demanda d'informació que permeti una guia per a la promoció de l'autonomia personal i la prevenció de les situacions de dependència de les persones a la nostra societat.

Els objectius concrets d'aquesta estadística són la investigació sobre el nombre, característiques i situacions de les persones amb discapacitat.

Aquesta operació estadística parteix de l'experiència de l'anterior Enquesta de discapacitats, deficiències i estat de salut (realitzada l'any 1999) però adaptada a les condicions socials i demogràfiques actuals i amb la filosofia de la nova Classificació internacional del funcionament, de la discapacitat i de la salut (CIF).

L'EDAD2008 presenta una ampliació de resultats per a Catalunya a partir de l'explotació de l'enquesta del mateix nom que va realitzar l'INE.

L'Idescat difon resultats sobre el nombre de persones amb discapacitat que resideixen en habitatges familiars a Catalunya, característiques d'aquestes persones, així com de les seves discapacitats i deficiències que les han originat, a més de les relacions d'aquestes persones amb el mercat laboral i l'educació, prestacions socials, sanitàries i econòmiques.

L'EDAD2008 ha investigat els centres per primera vegada amb un qüestionari específic. S'ha investigat els centres residencials de persones grans, de persones amb discapacitat i els hospitals geriàtrics i psiquiàtrics de llarga durada. Els objectius d'aquesta investigació s'han centrat en dos punts: estimar el nombre de persones que resideixen en establiments col·lectius, les seves característiques i discapacitats, i conèixer les característiques principals d'aquests centres, així com els serveis que donen.

L'EDAD2008 presenta estadístiques de la població amb discapacitat que rep assistència personal de cuidadors i de les característiques sociodemogràfiques del personal cuidador, la relació de parentiu amb la persona amb discapacitat o bé les hores de dedicació, així com de les cures més importants que reben les persones amb discapacitat i altres temàtiques relacionades.