Saltar al contingut principal

RGC Estadística de la renda garantida de ciutadania

Informació administrativa disponible relativa a la situació de les persones amb menys recursos de Catalunya i acollides a l'aplicació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Per la seva disposició transitòria primera absorbeix l'antiga Estadística de la renda mínima d'inserció.

Estadística corresponent a l'actuació 05 02 12 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable