Saltar al contingut principal

TFM Estadística de títols de famílies monoparentals

Explotació estadística de les dades relatives a famílies monoparentals amb títols expedits a Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 05 02 11 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable