Saltar al contingut principal

TFN Estadística de títols de famílies nombroses

Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses amb títols expedits a Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 05 02 08 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable