Saltar al contingut principal

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les NU per a Catalunya

Amb l'objectiu de mesurar el progrés cap a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible, l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la resolució A/RES/71/313, va acordar un marc comú que actualment està integrat per 231 indicadors únics, 12 dels quals es repeteixen en 2 o 3 fites, la qual cosa fa un total de 247 indicadors.

Aquests indicadors s'estructuren a partir dels 17 objectius i 169 fites de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i proporcionen una visió estadística del desenvolupament sostenible, que cobreix les dimensions socials, econòmiques, ambientals i institucionals de la sostenibilitat que representa l'Agenda 2030.

Per fer el seguiment i l'avaluació del grau d'assoliment dels ODS a Catalunya, els programes anuals d'actuació estadística incorporen a l'estadística oficial la construcció i difusió d'un marc d'indicadors anuals que pren com a referència la bateria d'indicadors de l'Organització de les Nacions Unides, on s'aniran incorporant, de manera progressiva i continuada, tots aquells indicadors que superin els criteris de qualitat, solidesa i adequació als criteris metodològics preestablerts.

L'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), són els organismes responsables d'aquesta actuació estadística, que compta amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat.

Per garantir la comparabilitat entre comunitats autònomes, bona part dels indicadors que es presenten tenen una metodologia harmonitzada pels òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes (vegeu la Nota del grup de treball de les comunitats autònomes).

Objectiu 1: Fi de la pobresa
Objectiu 2: Fam zero
Objectiu 3: Salut i benestar
Objectiu 4: Educació de qualitat
Objectiu 5: Igualtat de gènere
Objectiu 6: Aigua neta i sanejament
Objectiu 7: Energia neta i assequible
Objectiu 8: Treball digne i creixement econòmic
Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructures
Objectiu 10: Reducció de les desigualtats
Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Objectiu 12: Consum i producció responsables
Objectiu 13: Acció climàtica
Objectiu 14: Vida submarina
Objectiu 15: Vida terrestre
Objectiu 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Objectiu 17: Aliança per aconseguir els objectius
Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya

(*) Objectiu sense indicadors disponibles en aquest moment.

Podeu descarregar les dades de tots els indicadors en un únic arxiu comprimit (ZIP) que conté els fitxers de dades de cada indicador i de l'índex dels indicadors, en format CSV.

Àmbit geogràfic
Separador de columnes dels fitxers
descarregar

A la pàgina de cada indicador també podeu descarregar-ne les dades.