Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Oferta

Producte interior brut. Oferta Catalunya. 2023 (p)
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 292.474 2,6
Valor afegit brut 269.438 2,9
Agricultura 2.408 -17,6
Indústria 50.034 3,5
Ind. manufacturera 43.311 3,1
Construcció 12.620 1,8
Serveis 204.377 3,1
Comerç, transport i hostaleria 68.645 3,2
Act. immobiliàries, professionals i altres 93.887 3,2
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 41.845 2,4
Impostos nets sobre productes 23.036 -0,6
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
Producte interior brut. Oferta Espanya. 2023 (p)
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 1.461.889 2,5
Valor afegit brut 1.331.962 2,8
Agricultura 34.240 -1,9
Indústria 222.578 1,8
Ind. manufacturera 167.943 3,3
Construcció 73.322 2,3
Serveis 1.001.822 3,2
Comerç, transport i hostaleria 326.274 4,6
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 442.637 2,3
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 232.911 2,8
Impostos nets sobre productes 129.927 -0,2
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 27 de març del 2024.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de març de 2024. Sèries revisades el 27 de març de 2024.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. A banda d'això, les estimacions dels darrers tres anys (t–1, t–2 i t–3) tenen caràcter provisional; a més, les dels darrers dos anys (t–1 i t–2) són un avanç de resultats elaborat, bàsicament, amb informació conjuntural, mentre que les de l'any t–3 s'elaboren amb informació estructural.

L'avanç del PIB anual incorpora una primera estimació del PIB calculada a partir de l'agregació dels quatre trimestres de l'avanç del PIB trimestral. Aquesta estimació provisional s'actualitza quan es publiquen els Comptes econòmics anuals de Catalunya, on s'integra informació completa dels indicadors conjunturals utilitzats en l'estimació dels darrers dos anys.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.