Web de l’estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris (EMOUNIV). Curs 2013-2014
El 61,0% dels alumnes universitaris es desplaçaven des dels seus municipis de residència, a Catalunya, fins a un dels 22 municipis on hi ha localitzats centres d'ensenyament universitaris.
26.11.2015 (fa 1 dia) | Població | Noves dades
Índex de preus industrials (IPRI). Octubre 2015
L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.
25.11.2015 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE). 2014
El 20,3% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2014, dada que suposa un disminució d'1,6 punts respecte a l'any anterior, segons Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses 2014-2015.
25.11.2015 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Octubre 2015
Les pernoctacions en establiments hotelers augmenten un 6,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
24.11.2015 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Octubre 2015
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) ha augmentat un 10,6% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.
23.11.2015 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta industrial de productes (EIP). 2014. Dades provisionals
El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 84.490 milions d'euros l'any 2014, un 1,8% més que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes (EIP).
19.11.2015 (fa 8 dies) | Economia | Noves dades
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 2013
El Barcelonès i el Garraf són les comarques que presenten una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2013, amb 22.906 i 21.814 euros, respectivament.
18.11.2015 (fa 9 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Setembre 2015
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 5,7% interanual a Catalunya al setembre del 2015.
16.11.2015 (fa 11 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Habitatges en constr. set/15 79,9%
Hipoteques habitatges set/15 34,3%
Clima exportador III/15 7,7
IPRI (Productes industrials) oct/15 -0,7%
TIC a l'empresa (%) 2014 99,1%
Pernoctacions hotels oct/15 6,5%
Energia elèctrica oct/15 -2,2%
ADR oct/15 89,81

Habitatges en constr. set/15

Variació interanual del nombre de visats d'obra

Catalunya: 79

Espanya: 40

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2015

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2015 (prov.)
taxa el 3r trimestre del 2015
var. entre 2n trim. 2015 i 2014
var. entre oct. del 2015 i 2014

25è aniversari de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
27.11.2015 05:33