Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+ Calendari de difusió

Turisme estranger (TUREST). Juny 2016
El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 7,9% interanual al juny del 2016.
29.07.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Turisme
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Juny 2016
L'IVGS a preus corrents augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al juny del 2016.
29.07.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Comerç · Serveis
Comerç amb l'estranger (COMEST). Maig 2016
Les exportacions creixen un 4,1% interanual i les importacions un 5,4% interanual a Catalunya al maig del 2016.
29.07.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Inversió i comerç exterior
Població ocupada en el sector turístic. EPA. II/2016
La població ocupada en el sector turístic a Catalunya se situa en 404.300 persones al segon trimestre del 2016, un 1,5% més que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.
28.07.2016 (fa 2 dies) | Noves dades | Treball
Població ocupada en el sector cultural. EPA. II/2016
La població ocupada en el sector cultural a Catalunya es situa en 149.300 persones al segon trimestre del 2016, un 0,5% més que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.
28.07.2016 (fa 2 dies) | Noves dades | Treball
Avanç de la variació del PIB (PIBAVN). II/2016
El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,5% al segon trimestre del 2016, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.
28.07.2016 (fa 2 dies) | Noves dades | Macromagnituds
Enquesta de població activa (EPA). II/2016
La població ocupada augmenta en 106.200 persones a Catalunya al segon trimestre del 2016, un 3,5% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.181.300 persones, segons l'Enquesta de població activa. La taxa d'atur baixa 3,15 punts interanuals i se situa en el 15,95%, amb un total de 603.600 persones, 122.500 menys que fa un any.
28.07.2016 (fa 2 dies) | Noves dades | Treball
Compte satèl·lit del turisme de Catalunya. Proposta d'elaboració (PDF)
L'Idescat presenta la publicació "Compte satèl·lit del turisme de Catalunya. Proposta d'elaboració"(PDF) que analitza les consideracions metodològiques a tenir en compte en la futura elaboració d'aquesta comptabilitat satèl·lit
27.07.2016 (fa 3 dies) | Nou producte
Índexs de comerç al detall (ICD). Juny 2016
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,1% interanual a Catalunya al juny del 2016.
27.07.2016 (fa 3 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Estadística de despesa en consum de les llars (EDCL). 2015
La despesa mitjana anual en consum de les llars catalanes va ser de 30.175 euros per llar l'any 2015, amb un increment de l'1,3% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars.
27.07.2016 (fa 3 dies) | Noves dades | Condicions de vida
Índex de preus industrials (IPRI). Juny 2016
L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,1% interanual a Catalunya al juny al 2016.
26.07.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Preus
Innovació (IN). 2014
La despesa en innovació tecnològica va ser de 3.118 milions d'euros a Catalunya l'any 2014.
26.07.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Recerca · Tecnologia
Recerca i desenvolupament (R+D). 2014
La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,47% a Catalunya l'any 2014.
26.07.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Recerca · Tecnologia
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Juny 2016
El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 9,3% interanual a Catalunya al juny del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
25.07.2016 (fa 5 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). 2015. Dades definitives
El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 15,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.
25.07.2016 (fa 5 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juny 2016
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2016 i es situa en 86,47 euros.
22.07.2016 (fa 8 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors d'activitat en càmpings. 2015. Dades definitives
El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 4,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.
22.07.2016 (fa 8 dies) | Noves dades | Turisme

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Turistes estrangers juny/16 7,9%
Vendes en grans superfícies juny/16 2,5%
Importacions maig/16 5,4%
Exportacions maig/16 4,1%
Habitatges en construcció maig/16 31,7%
Ocupats en el sector turístic II/16 1,5%
Ocupats en el sector cultural II/16 0,5%
Taxa d'atur II/16 15,95%
Ocupats en la indústria II/16 1,0%
Ocupats en la construcció II/16 1,1%

Vendes en grans superfícies juny/16

Variació interanual de l'índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

Catalunya: 2

Espanya: 5

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (prov.)
2n trimestre del 2016
var. entre 1r trim. 2016 i 2015
var. entre juny del 2016 i 2015

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades