Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+ Calendari de difusió

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Març 2016
L'Idescat difon els resultats de les afiliacions del març del 2016 i per primera vegada publica dades municipals i comarcals d'afiliats a la Seguretat Social per sexe, edat i nacionalitat, segons residència padronal de l'afiliat.
29.06.2016 (fa 6 h 53 min) | Noves dades | Treball
Publicació de l'Ordre per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat, amb data 29 de juny, l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.
29.06.2016 (fa 8 h 57 min) | Noves dades
Indicadors d'esperança de vida i salut de la població (IEV). Mortalitat estandarditzada. 2012 (2010-2014)
L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) de l'any 2012 que s'ha calculat amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2010-2014. La distribució utilitzada per ajustar la taxa de mortalitat és la població estàndard europea publicada per Eurostat l'any 2013.
28.06.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Salut
Indicadors d'esperança de vida i salut de la població (IEV). Taula de vida. 2012 (2010-2014)
L'Idescat presenta la taula de vida completa 2012 de la població de Catalunya que proporciona l'esperança de vida per sexe a cadascuna de les edats, i la taula de vida abreujada 2012, per a Catalunya i les províncies, amb resultats per sexe i edats quinquennals.
28.06.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Salut
Índexs de comerç al detall (ICD). Maig 2016
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al maig del 2016.
28.06.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de preus industrials (IPRI). Maig 2016
L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,1% interanual a Catalunya al maig al 2016.
27.06.2016 (fa 2 dies) | Noves dades | Preus
Estadística de la productivitat de l'economia catalana (PTF). 2015
La contribució de la productivitat total dels factors al creixement de l'economia catalana va ser de 1,7 punts percentuals l'any 2015.
27.06.2016 (fa 2 dies) | Noves dades | Macromagnituds
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Maig 2016
El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al maig del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
27.06.2016 (fa 2 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Maig 2016
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 0,6% interanual a Catalunya al maig del 2016 i es situa en 84,75 euros.
23.06.2016 (fa 6 dies) | Noves dades | Turisme
Publicació revista SORT
S'ha publicat el número 1 del volum 40 corresponent al període gener-juny del 2016 de la revista SORT amb l'edició de nou articles.
21.06.2016 (fa 8 dies) | Notícia
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Abril 2016
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 5,7% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.
21.06.2016 (fa 8 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Abril 2016
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.
21.06.2016 (fa 8 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Abril 2016
L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 5,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.
21.06.2016 (fa 8 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2016
Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2016 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.
21.06.2016 (fa 8 dies) | Notícia

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Hipoteques habitatges abr/16 22,6%
Afiliats a la Seguretat Social I/16 3,5%
Consum de ciment maig/16 0,9%
Comerç al detall maig/16 -0,6%
Preus productes industrials maig/16 -1,1%
Productivitat dels factors 2015 1,7%
Pernoctacions hotels maig/16 6,1%
Facturació mitjana per habitació (euros) maig/16 84,75

Hipoteques habitatges abr/16

Variació interanual del nombre d'hipoteques sobre habitatges

Catalunya: 22

Espanya: 24

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de clima empresarial
  • Enquesta de condicions de vida
  • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (prov.)
taxa el 1r trimestre del 2016
var. entre 1r trim. 2016 i 2015
var. entre maig del 2016 i 2015

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat