Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats
Despesa del turisme estranger (TURDEST). Octubre 2016
La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.459 milions d'euros a l'octubre del 2016, xifra que suposa un augment del 4,8% respecte el mateix període de l'any anterior.
05.12.2016 (fa 7 h 52 min) | Noves dades | Turisme
Índex de producció industrial (IPI). Octubre 2016
L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016.
05.12.2016 (fa 9 h 9 min) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Octubre 2016
L'Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents disminueix un 1,5% interanual a l'octubre de 2016.
02.12.2016 (fa 3 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Setembre 2016
El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,8% al setembre del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.032.136 persones.
01.12.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Treball
Estadística de l'audiovisual a Catalunya (EAUVI). 2014
El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2014 va ser de 1.537 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, percentatge inferior en tres punts al registrat l'any anterior.
01.12.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Cultura · Llengua
Índexs de comerç al detall (ICD). Octubre 2016
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016.
30.11.2016 (fa 5 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Turisme estranger (TUREST). Octubre 2016
El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,6% interanual a l'octubre del 2016.
30.11.2016 (fa 5 dies) | Noves dades | Turisme
Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). II/2016
L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al segon trimestre de 2016 en relació amb els països industrialitzats, mostra un retrocés de 2 punts percentuals en termes interanuals.
30.11.2016 (fa 5 dies) | Noves dades | Inversió i comerç exterior

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Despesa dels turistes estrangers oct/16 4,8%
Producció industrial oct/16 2,1%
Clima industrial nov/16 -0,5
Atur registrat nov/16 -11,2%
Vendes en grans superfícies oct/16 -1,5%
Afiliats a la Seguretat Social III/16 3,8%
Habitatges en construcció set/2016 5,4%
Residus industrials 2015 -0,5%
Comerç al detall oct/16 0,7%
Turistes estrangers oct/16 2,6%

Producció industrial oct/16

Variació interanual de l'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari

Catalunya: 2

Espanya: 0

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (prov.)
3r trimestre del 2016
var. entre 2n trim. 2016 i 2015
var. entre oct. del 2016 i 2015

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades