Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Padró municipal d'habitants (PMH). Explotació estadística. 2016. Avanç. Dades provisionals
La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2016, segons dades provisionals, és de 7.516.254 habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 8.148 persones (el 0,1%) respecte de l'1 de gener de 2015. Així, Catalunya torna a tenir un creixement de població, després de tres anys consecutius de disminució.
28.04.2016 (fa 3 dies) | Noves dades
Població ocupada en el sector turístic. EPA. I/2016
La població ocupada en el sector turístic a Catalunya se situa en 390.400 persones al primer trimestre del 2016, un 7,3% més que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.
28.04.2016 (fa 3 dies) | Noves dades
Població ocupada en el sector cultural. EPA. I/2016
La població ocupada en el sector cultural a Catalunya es situa en 141.600 persones al primer trimestre del 2016, un 4,0% menys que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.
28.04.2016 (fa 3 dies) | Noves dades
Enquesta de població activa (EPA). I/2016
La taxa d'atur se situa en el 17,42% a Catalunya al primer trimestre del 2016, amb un total de 660.000 persones desocupades, 98.100 persones menys que al mateix trimestre de l'any anterior, segons l'Enquesta de població activa.
28.04.2016 (fa 3 dies) | Noves dades
Índexs de comerç al detall (ICD). Març 2016
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al març del 2016.
27.04.2016 (fa 4 dies) | Noves dades
Índex de preus industrials (IPRI). 2015. Dades definitives
L'índex de preus de productes industrials va decréixer un 0,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives.
25.04.2016 (fa 6 dies) | Noves dades
Índex de preus industrials (IPRI). Març 2016
L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,2% interanual a Catalunya al març del 2016.
25.04.2016 (fa 6 dies) | Noves dades
Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE). 2016
El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l'estranger és de 264.034 persones a 1 de gener del 2016 (segons el Padró d'habitants residents a l'estranger), xifra que representa una variació interanual del 9,1%.
25.04.2016 (fa 6 dies) | Noves dades
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Març 2016
Les pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 20,2% interanual a Catalunya al març del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
25.04.2016 (fa 6 dies) | Noves dades
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Març 2016
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 15,2% interanual a Catalunya al març del 2016.
22.04.2016 (fa 9 dies) | Noves dades
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Febrer 2016
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 5,9% interanual a Catalunya al febrer del 2016.
21.04.2016 (fa 10 dies) | Noves dades
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Febrer 2016
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 4,8% interanual a Catalunya al febrer del 2016.
21.04.2016 (fa 10 dies) | Noves dades
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Febrer 2016
L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,1% interanual a Catalunya al febrer del 2016.
21.04.2016 (fa 10 dies) | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Habitatges en constr. feb/16 8,1%
Atur estimat I/16 17,42%
Ocupats I/16 3,5%
Energia elèctrica març/16 0,3%
Comerç al detall març/16 0,9%
Hipoteques habitatges feb/16 19,4%
IPRI (Productes industrials) març/16 -1,2%
Vehicles industrials març/16 -0,3%
Turismes març/16 8,0%
Pernoctacions hotels març/16 20,2%

Habitatges en constr. feb/16

Variació interanual del nombre de visats d'obra

Catalunya: 8

Espanya: 29

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (prov.)
taxa el 1r trimestre del 2016
var. entre 4t trim. 2015 i 2014
var. entre març del 2016 i 2015

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • 7è concurs Planter de Sondeigs i Experiments