Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Octubre 2014
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) ha augmentat un 2,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2014.
19.12.2014 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Octubre 2014
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, ha registrat un increment del 0,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2014.
19.12.2014 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Octubre 2014
L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, ha registrat un increment del 2,3% interanual a Catalunya a l'octubre del 2014.
19.12.2014 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Producte interior brut (PIB). Base 2008. III/2014
El producte interior brut de Catalunya ha registrat un augment de l'1,5% interanual i del 0,3% intertrimestral al tercer trimestre del 2014.
19.12.2014 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Estadística i comptes de les empreses culturals (EMPCULT). 2008-2012
L'Idescat publica per primera vegada l'Estadística i comptes de les empreses culturals. L'any 2012, el volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 10.493 milions d'euros, el seu valor afegit brut va ascendir a 3.753 milions d'euros i hi treballaven 103.332 persones.
18.12.2014 (fa 3 dies) | Economia | Nou producte
Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE). 2013
El 21,9% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més han realitzat vendes a través de comerç electrònic l'any 2013, dada que suposa un increment de més de 6 punts respecte a l'any anterior, segons Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses.
17.12.2014 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). III/2014
El cost laboral per treballador i mes disminueix un 2% a Catalunya al tercer trimestre del 2014 respecte al mateix període de l'any anterior, i se situa en 2.550,32 euros, segons l'Enquesta trimestral de cost laboral.
17.12.2014 (fa 4 dies) | Societat | Noves dades
Estadística de les estructures familiars (EEF). 2011
A Catalunya es van registrar 2.944.944 llars l'any 2011, un 27,2% més que l'any 2001. Les llars familiars representaven el 75% del total de llars, mentre que entre les no familiars destacaven les llars unipersonals, que representaven el 23%. El grup més nombrós de llars familiars era el de nuclis amb fills (1.441.496 nuclis), que aplegaven un total de 2.236.361 fills.
17.12.2014 (fa 4 dies) | Població | Noves dades
Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS - IASS). III/2014
L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2014. D'altra banda, l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) també presenta un augment del 2,5% respecte a un any enrere.
17.12.2014 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi (EMO). Edat escolar. 2013
El nombre d'alumnes matriculats en cursos d'educació infantil de 2n cicle, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius que residien i estudiaven a Catalunya va ser d'1.208.523 l'any 2013. D'aquests el 83,7% estudiaven al mateix municipi on residien, el 10,8% es desplaçaven a altres municipis de la seva comarca i la resta, el 5,5%, estudiaven fora de la comarca de residència.
15.12.2014 (fa 6 dies) | Població | Noves dades
Índex de preus de consum (IPC). Novembre 2014
L'IPC decreix un 0,1% interanual a Catalunya al novembre del 2014.
12.12.2014 (fa 9 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors de posició competitiva del sector turístic (PCST). II/2014
La competitivitat en preus del sector turístic català, amb dades de tendència, empitjora 0,7 punts respecte dels països del món al segon trimestre del 2014; en canvi, millora 0,9 punts en relació amb la UE-28.
12.12.2014 (fa 9 dies) | Economia | Noves dades
25è aniversari de l'Idescat
Avui, 11 de desembre de 2014, l'Idescat celebra el seu 25è aniversari. Per commemorar aquest esdeveniment, l'Idescat presenta un vídeo institucional amb el lema "Millors estadístiques per a una societat millor".
11.12.2014 (fa 10 dies) | Idescat | Notícia
Estimacions postcensals de població (EP). 2013
La població de Catalunya, estimada a 31 de desembre del 2013, era de 7.433.894 habitants. El creixement total anual de la població va ser del -6,0 per mil, com a resultat de la combinació d'un creixement natural de l'1,4 per mil i d'un creixement migratori del -7,5 per mil.
11.12.2014 (fa 10 dies) | Població | Noves dades
Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). III/2014
Les exportacions de productes industrials de Catalunya han assolit un valor de 13.935,1 milions d'euros al tercer trimestre del 2014, xifra que representa un increment del 3,2% en relació amb el mateix període de l'any anterior.
11.12.2014 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades
Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda (PPSR). 2013
El nombre de pensionistes era d'1.735.599 a Catalunya a 31 de desembre de 2013, xifra que suposa un increment del 0,6% respecte a l'any 2012.
11.12.2014 (fa 10 dies) | Societat | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Inversió industrial (previsió) 2015 0,6%
IASS oct/14 2,9%
Volum negoci prod. industrials oct/14 0,8%
Comandes prod. industrials oct/14 2,3%
PIB III/14 1,5%
Licitació of. d'obres nov/14 149,2%
Energia elèctrica nov/14 -1,1%
TIC a l'empresa (%) 2013 99,0%
Costos laborals III/14 -2,0
IPROSS III/14 3,3%

Inversió industrial (previsió) 2015

Variació anual de la inversió industrial a preus corrents

Catalunya: 0,6%

Espanya: 0,4%

+ afegir aquest giny

Calendari de difusió

+

Premsa i comunicació

+

Serveis

Sol·licitud d'informació

+

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Informació estadística bàsica

Informació estadística monogràfica

Codis i classificacions

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2014 (prov.)
taxa el 3r trimestre del 2014
var. entre 3r trim. 2014 i 2013
var. entre nov. del 2014 i 2013

25è aniversari de l'Idescat

Destaquem

  • Codis territorials i d'entitats
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Google Public Data Explorer: preguntes i respostes
21.12.2014 21:46