Web de l’estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). II/2015
L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats presenta una evolució favorable en termes interanuals, amb una millora de 2,2 punts percentuals al segon trimestre del 2015.
27.11.2015 (fa 1 dia) | Economia | Noves dades
Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris (EMOUNIV). Curs 2013-2014
El 61,0% dels alumnes universitaris es desplaçaven des dels seus municipis de residència, a Catalunya, fins a un dels 22 municipis on hi ha localitzats centres d'ensenyament universitaris.
26.11.2015 (fa 2 dies) | Població | Noves dades
Índex de preus industrials (IPRI). Octubre 2015
L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.
25.11.2015 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE). 2014
El 20,3% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2014, dada que suposa un disminució d'1,6 punts respecte a l'any anterior, segons Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses 2014-2015.
25.11.2015 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Octubre 2015
Les pernoctacions en establiments hotelers augmenten un 6,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
24.11.2015 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Octubre 2015
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) ha augmentat un 10,6% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.
23.11.2015 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta industrial de productes (EIP). 2014. Dades provisionals
El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 84.490 milions d'euros l'any 2014, un 1,8% més que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes (EIP).
19.11.2015 (fa 9 dies) | Economia | Noves dades
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 2013
El Barcelonès i el Garraf són les comarques que presenten una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2013, amb 22.906 i 21.814 euros, respectivament.
18.11.2015 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
PCSI II/15 102,7
Habitatges en constr. set/15 79,9%
Hipoteques habitatges set/15 34,3%
Clima exportador III/15 7,7
IPRI (Productes industrials) oct/15 -0,7%
TIC a l'empresa (%) 2014 99,1%
Pernoctacions hotels oct/15 6,5%
Energia elèctrica oct/15 -2,2%
ADR oct/15 89,81

PCSI II/15

Índex de competitivitat en preus de la indústria en països industrialitzats

Catalunya: 102

Espanya: 104

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2015

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2015 (prov.)
taxa el 3r trimestre del 2015
var. entre 2n trim. 2015 i 2014
var. entre oct. del 2015 i 2014

25è aniversari de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
28.11.2015 08:35