Web de l’estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats
Estadística de l'audiovisual a Catalunya (EAUVI). 2013
El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2013 va ser de 1.768 milions d'euros, un 21% del total d'Espanya, percentatge que es manté respecte a l'any anterior.
01.12.2015 (fa 1 dia) | Economia | Noves dades
Comunicacions: "Registre de fitxers estadístics: el control en la utilització de la informació estadística oficial sotmesa a secret estadístic"
L'Idescat publica "Registre de fitxers estadístics: el control en la utilització de la informació estadística oficial sotmesa a secret estadístic", que és el número 4 de la col·lecció "Comunicacions". La publicació és consultable en format PDF.
30.11.2015 (fa 2 dies) | Idescat | Nou producte
Índexs de comerç al detall (ICD). Octubre 2015
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.
30.11.2015 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). II/2015
L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats presenta una evolució favorable en termes interanuals, amb una millora de 2,2 punts percentuals al segon trimestre del 2015.
27.11.2015 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris (EMOUNIV). Curs 2013-2014
El 61,0% dels alumnes universitaris es desplaçaven des dels seus municipis de residència, a Catalunya, fins a un dels 22 municipis on hi ha localitzats centres d'ensenyament universitaris.
26.11.2015 (fa 6 dies) | Població | Noves dades
Índex de preus industrials (IPRI). Octubre 2015
L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.
25.11.2015 (fa 7 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE). 2014
El 20,3% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2014, dada que suposa un disminució d'1,6 punts respecte a l'any anterior, segons Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses 2014-2015.
25.11.2015 (fa 7 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Octubre 2015
Les pernoctacions en establiments hotelers augmenten un 6,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
24.11.2015 (fa 8 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Octubre 2015
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) ha augmentat un 10,6% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.
23.11.2015 (fa 9 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Comerç al detall oct/15 4,7%
PCSI II/15 102,7
Habitatges en constr. set/15 79,9%
Hipoteques habitatges set/15 34,3%
Clima exportador III/15 7,7
IPRI (Productes industrials) oct/15 -0,7%

Comerç al detall oct/15

Variació interanual de l'índex de vendes en comerç al detall sense estacions de servei a preus corrents

Catalunya: 4

Espanya: 3

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2015

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2015 (prov.)
taxa el 3r trimestre del 2015
var. entre 2n trim. 2015 i 2014
var. entre oct. del 2015 i 2014

25è aniversari de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
02.12.2015 00:40