Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats
Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). III/2016
L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al tercer trimestre de 2016 en relació amb els països industrialitzats, mostra un retrocés de 0,8 punts percentuals en termes interanuals.
17.02.2017 (fa 3 dies) | Noves dades | Inversió i comerç exterior
Índex de preus de consum (IPC). Gener 2017
L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 3,1% interanual a Catalunya al gener del 2017.
15.02.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Preus
Enquesta de població activa (EPA). 2016
La taxa d'atur es va situar en el 15,7% de mitjana a Catalunya el 2016, amb un total de 593.600 persones desocupades, un 15,6% menys que al 2015, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 186.800 llars, fet que representa un decrement del 16,0% interanual.
10.02.2017 (fa 10 dies) | Noves dades | Treball
Índex de producció industrial (IPI). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals
L'IPI corregit d'efectes de calendari va augmentar un 5,0% interanual a Catalunya al desembre del 2016. L'any 2016, la mitjana anual de l'índex de producció industrial també va créixer un 3,2%, segons dades provisionals.
08.02.2017 (fa 12 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). 2016. Dades provisionals
El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 3,9% a Catalunya l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.
08.02.2017 (fa 12 dies) | Noves dades | Turisme
El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per al 2017
El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2017. El programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les 311 actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que es realitzaran aquest any. Aquest és el primer programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, aprovat per la Llei 5/2016, del 23 de desembre.
07.02.2017 (fa 13 dies) | Notícia
Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). 2016. Dades provisionals
El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 4,0% a Catalunya l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.
07.02.2017 (fa 13 dies) | Noves dades | Turisme
Avanç de la variació del PIB (PIBAVN). IV/2016 i any 2016
El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual del 3,1% al quart trimestre del 2016 i un augment del 3,5% en el conjunt del 2016, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.
06.02.2017 (fa 14 dies) | Noves dades | Macromagnituds

+ novetats

Licitació oficial d'obres (data obertura) gen/17

Variació interanual

Catalunya: 3

Espanya: 0

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016
4t trimestre del 2016
var. entre 3r trim. 2016 i 2015
var. entre gener del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades
  • 8è concurs Planter de Sondeigs i Experiments