Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats
Llars i famílies a Catalunya. 2011 (PDF)
L'Idescat presenta la publicació Llars i famílies a Catalunya 2011, que analitza les característiques de les llars i famílies, i hi incorpora una anàlisi específica de les llars de la gent gran, les formades per estrangers i les llars amb població infantil.
22.02.2017 (fa 3 h 16 min) | Notícia
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Desembre 2016
L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) va créixer un 3,4% interanual a Catalunya al desembre del 2016.
21.02.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Desembre 2016
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials (IVNI), excloent-hi l'energia, va decréixer un 0,8% interanual a Catalunya al desembre del 2016.
21.02.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Desembre 2016
L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va augmentar un 0,3% interanual a Catalunya al desembre del 2016.
21.02.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Indústria · Energia
Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). III/2016
L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al tercer trimestre de 2016 en relació amb els països industrialitzats, mostra un retrocés de 0,8 punts percentuals en termes interanuals.
17.02.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Inversió i comerç exterior
Índex de preus de consum (IPC). Gener 2017
L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 3,1% interanual a Catalunya al gener del 2017.
15.02.2017 (fa 7 dies) | Noves dades | Preus
Enquesta de població activa (EPA). 2016
La taxa d'atur es va situar en el 15,7% de mitjana a Catalunya el 2016, amb un total de 593.600 persones desocupades, un 15,6% menys que al 2015, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 186.800 llars, fet que representa un decrement del 16,0% interanual.
10.02.2017 (fa 12 dies) | Noves dades | Treball
Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). 2016. Dades provisionals
El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 3,9% a Catalunya l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.
08.02.2017 (fa 14 dies) | Noves dades | Turisme

+ novetats

Residències per a gent gran 2016

Variació anual del nombre de places

Catalunya: 1

Espanya: 0

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016
4t trimestre del 2016
var. entre 3r trim. 2016 i 2015
var. entre gener del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades
  • 8è concurs Planter de Sondeigs i Experiments