Novetats

RSS +novetats
Enquesta anual de serveis (EAS). 2012
El volum de negoci generat per les empreses de comerç a l'engròs de Catalunya va disminuir un 1,2% interanual l'any 2012.
21.10.2014 (fa 13 h 25 min) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Agost 2014
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) ha augmentat un 0,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2014.
17.10.2014 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Agost 2014
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, ha disminuït un 3,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2014.
17.10.2014 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Agost 2014
L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, ha disminuït un 1,4% interanual a Catalunya a l'agost del 2014.
17.10.2014 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Projeccions de població (PROJ). 2013-2051
La població de Catalunya disminuirà a curt termini i creixerà moderadament a llarg termini. D'acord amb l'escenari mitjà de les projeccions de població, l'any 2013 el nombre d'habitants és de 7,479 milions i se situaria en 7,333 milions l'any 2018, en 7,456 milions l'any 2026 i en gairebé 8 milions l'any 2051.
16.10.2014 (fa 5 dies) | Població | Noves dades
Enquesta de clima empresarial (CLEM). III/2014
Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al quart trimestre del 2014 milloren la situació del tercer trimestre en tots els sectors, excepte en l'hostaleria.
15.10.2014 (fa 6 dies) | Economia | Noves dades
Índex de preus de consum (IPC). Setembre 2014
L'IPC creix un 0,1% interanual a Catalunya al setembre del 2014.
14.10.2014 (fa 7 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors de posició competitiva del sector turístic (PCST). I/2014
La competitivitat en preus del sector turístic català, amb dades de tendència, empitjora 0,6 punts respecte dels països del món al primer trimestre del 2014; en canvi, millora 0,7 punts en relació amb la UE-28.
10.10.2014 (fa 11 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Consum de ciment set/14 -2,2%
Volum negoci comerç a l'engròs 2012 -1,2%
IASS ago/14 0,5%
Volum negoci prod. industrials ago/14 -3,1%
Comandes prod. industrials ago/14 -1,4%
Energia elèctrica ago/14 -1,6%
Clima empresarial III/14 -7,1

IASS ago/14

Variació interanual de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS)

Catalunya: 0,5%

Espanya: 1,0%

+ afegir aquest giny

Calendari de difusió

+

Premsa i comunicació

+

Serveis

Sol·licitud d'informació

+

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Informació estadística bàsica

Informació estadística monogràfica

Codis i classificacions

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2014 (prov.)
taxa el 2n trimestre del 2014
var. entre 2n trim. 2014 i 2013
var. entre set. del 2014 i 2013

Destaquem

  • Codis territorials i d'entitats
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Google Public Data Explorer: preguntes i respostes
21.10.2014 23:28