Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+ Calendari de difusió

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Juny 2016
El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 9,3% interanual a Catalunya al juny del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
25.07.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Turisme
Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). 2015. Dades definitives
El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 15,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.
25.07.2016 (fa 1 dia) | Noves dades | Turisme
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juny 2016
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2016 i es situa en 86,47 euros.
22.07.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors d'activitat en càmpings. 2015. Dades definitives
El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 4,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.
22.07.2016 (fa 4 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Maig 2016
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al maig del 2016.
15.07.2016 (fa 11 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Maig 2016
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,6% interanual a Catalunya al maig del 2016.
15.07.2016 (fa 11 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Maig 2016
L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 4,0% interanual a Catalunya al maig del 2016.
15.07.2016 (fa 11 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Enquesta de clima empresarial (CLEM). II/2016
Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al tercer trimestre del 2016 registren un saldo de 13,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.
15.07.2016 (fa 11 dies) | Noves dades | Empreses · Finances

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Pernoctacions en hotels juny/16 9,3%
Licitació oficial d'obres (data publicació) maig/16 -69,5%
Facturació mitjana per habitació (euros) juny/16 86,47
Afiliacions Seguretat Social juny/16 4,2%
Vehicles industrials matriculats juny/16 7,0%
Turismes matriculats juny/16 15,6%

Pernoctacions en hotels juny/16

Variació interanual

Catalunya: 9

Espanya: 8

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (prov.)
1r trimestre del 2016
var. entre 1r trim. 2016 i 2015
var. entre juny del 2016 i 2015

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades