Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
1r trimestre del 2017
var. entre 4t trim. 2016 i 2015
var. entre abril del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
Índexs de comerç al detall (ICD). Abril 2017
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 1,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.
29.05.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Comerç · Serveis
Enquesta de condicions de vida (ECV). 2016
L'indicador relatiu de risc de pobresa es va situar en el 19,2% l'any 2016. La taxa va ser similar a la del 2015, però aquesta estabilitat no es va traslladar a tots els grups d'edat, ja que els menors de 16 anys van millorar la taxa de risc de pobresa en 3,9 punts percentuals, mentre que els majors de 65 anys la van empitjorar en 2,9 punts.
25.05.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Condicions de vida
Índex de preus industrials (IPRI). Abril 2017
L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.
24.05.2017 (fa 6 dies) | Noves dades | Preus
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Abril 2017
El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 23,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
24.05.2017 (fa 6 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Abril 2017
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 7,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2017 i es situa en 92,47 euros.
23.05.2017 (fa 7 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social (INTPOBR). Indicadors no econòmics. 2014-2015
L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades dels anys 2014 i 2015.
23.05.2017 (fa 7 dies) | Noves dades | Condicions de vida
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Març 2017
L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 9,6% interanual a Catalunya al març del 2017.
22.05.2017 (fa 8 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Març 2017
L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 15,2% interanual a Catalunya al març del 2017.
22.05.2017 (fa 8 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Març 2017
L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 15,0% interanual a Catalunya al març del 2017.
22.05.2017 (fa 8 dies) | Noves dades | Indústria · Energia

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Comerç al detall abr/17 -1,4%
Població en risc de pobresa 2016 19,2%
Renda anual 2016 12.660€
Índex de Gini 2016 31,4
Licitació oficial d'obres (data publicació) març/17 37,5%
Afiliacions a la Seguretat Social abr/17 4,8%
Clima exportador I/17 31,4
Preus dels productes industrials abr/17 2,6%
Pernoctacions en hotels abr/17 23,2%

Comerç al detall abr/17

Variació interanual de l'índex del comerç al detall (ICD)

Catalunya: -1,4%

Espanya: 0,6%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Estadística de biblioteques

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
1r trimestre del 2017
var. entre 4t trim. 2016 i 2015
var. entre abril del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades
  • 8è concurs Planter de Sondeigs i Experiments