Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats
Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). 2015. Dades definitives
L'any 2015, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 9,8% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
20.01.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Inversió i comerç exterior
Comerç amb l'estranger (COMEST). 2015. Dades definitives
L'any 2015 les exportacions van créixer un 6,0% i les importacions un 5,6% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
20.01.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Inversió i comerç exterior
Enquesta de clima empresarial (CLEM). IV/2016
Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2017 registren un saldo de 10,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.
20.01.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Empreses · Finances
Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2017
Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre 2017 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.
19.01.2017 (fa 2 dies) | Notícia
Xifres de Catalunya 2017
L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2017, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.
19.01.2017 (fa 2 dies) | Nou producte
Estadística de naixements, defuncions i matrimonis. 2015. Dades definitives
Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements, la de defuncions i la de matrimonis de l'any 2015. Aquest any es van registrar a Catalunya 70.450 nascuts vius i 64.866 defuncions, resultant-ne un creixement natural de 5.584 persones; d'altra banda, es van registrar 27.592 matrimonis.
19.01.2017 (fa 2 dies) | Noves dades | Naixements i defuncions
Indicadors de confiança empresarial (ICEH). I/2017
L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,3% en el primer trimestre de 2017 respecte del trimestre anterior, la mateixa variació registrada per al conjunt d'Espanya.
18.01.2017 (fa 3 dies) | Noves dades | Empreses · Finances
Índex de preus de consum (IPC). Desembre 2016
L'IPC va créixer un 1,9% interanual a Catalunya al desembre del 2016.
13.01.2017 (fa 8 dies) | Noves dades | Preus
Comerç amb l'estranger (COMEST). Octubre 2016
Les exportacions van decréixer un 1,8% interanual i les importacions un 1,2% a Catalunya a l'octubre del 2016.
13.01.2017 (fa 8 dies) | Noves dades | Inversió i comerç exterior
Índex de producció industrial (IPI). Novembre 2016
L'IPI corregit d'efectes de calendari va augmentar un 5,5% interanual a Catalunya al novembre del 2016.
11.01.2017 (fa 10 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Novembre 2016
L'Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va créixer un 0,6% interanual al novembre de 2016.
11.01.2017 (fa 10 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis

+ novetats

Clima empresarial IV/16

Saldo de respostes de les expectatives de la marxa del negoci

Catalunya: 10

Espanya: 0

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya

a 1 de gener del 2016
3r trimestre del 2016
var. entre 3r trim. 2016 i 2015
var. entre des. del 2016 i 2015

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades