Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Índexs de comerç al detall (ICD). Juny 2014
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un augment del 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2014.
29.07.2014 (fa 4 h 47 min) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). 2013. Dades definitives
Les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 1,9% interanual a Catalunya l'any 2013, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.
28.07.2014 (fa 1 dia) | Economia | Noves dades
Estadística de la productivitat de l'economia catalana (PTF). 2013
La productivitat de l'economia catalana, mesurada per la productivitat total dels factors, va aportar al creixement del PIB català un 1,4% l'any 2013, fet que va moderar la caiguda del PIB, que es va situar en el -0,5%.
28.07.2014 (fa 1 dia) | Economia | Noves dades
Índex de preus industrials (IPRI). Base 2010. Juny 2014
L'índex de preus de productes industrials (amb Base 2010=100) s'ha mantingut estable a Catalunya al juny del 2014 respecte al mateix mes de l'any anterior.
25.07.2014 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Juny 2014
Les pernoctacions en establiments hotelers han augmentat un 0,8% interanual a Catalunya al juny del 2014, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
24.07.2014 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Població ocupada en el sector turístic. EPA. II/2014
La població ocupada en el sector turístic se situa en 382.700 persones al segon trimestre del 2014, un 7,8% més que al mateix trimestre del 2013, segons l'EPA.
24.07.2014 (fa 5 dies) | Societat | Noves dades
Població ocupada en el sector cultural. EPA. II/2014
La població ocupada en el sector cultural a Catalunya se situa en 183.000 persones al segon trimestre del 2014, un 9,9% més que al mateix trimestre del 2013, segons l'EPA.
24.07.2014 (fa 5 dies) | Societat | Noves dades
Enquesta de població activa (EPA). II/2014
El nombre de persones desocupades se situa en 770.400 a Catalunya al segon trimestre del 2014, 69.700 persones menys que al trimestre anterior segons l'EPA.
24.07.2014 (fa 5 dies) | Societat | Noves dades
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juny 2014
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) ha disminuït un 0,5% interanual a Catalunya al juny del 2014, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
23.07.2014 (fa 6 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat en càmpings. 2013. Dades definitives
El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 1,5% a Catalunya l'any 2013, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.
22.07.2014 (fa 7 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Comerç al detall juny/14 0,7%
Consum de ciment juny/14 -18,0%
PTF 2013 1,4%
Costos de construir juny/14 0,8%
Licitació of. d'obres juny/14 -25,2%
IPRI sense energia juny/14 0,0%
Hipoteques habitatges maig/14 3,3%
Pernoctacions hotels juny/14 0,8%
Atur estimat II/14 20,22%
Ocupats II/14 3,4%

Comerç al detall juny/14

Variació interanual de l'índex de vendes en comerç al detall sense estacions de servei a preus corrents

Catalunya: 0,7%

Espanya: -0,2%

+ afegir aquest giny

Calendari de difusió

+

Premsa i comunicació

+

Serveis

Sol·licitud d'informació

+

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Informació estadística bàsica

Informació estadística monogràfica

Codis i classificacions

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2014 (prov.)
taxa el 2n trimestre del 2014
var. entre 1r trim. 2014 i 2013
var. entre juny del 2014 i 2013

Destaquem

  • Codis territorials i d'entitats
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Google Public Data Explorer: preguntes i respostes
  • XII Concurs Student d'Estadística Aplicada
29.07.2014 16:46