Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Novembre 2014
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) ha augmentat un 1,5% interanual a Catalunya al novembre del 2014.
22.12.2014 (fa 10 h 24 min) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Octubre 2014
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) ha augmentat un 2,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2014.
19.12.2014 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Octubre 2014
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, ha registrat un increment del 0,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2014.
19.12.2014 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Octubre 2014
L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, ha registrat un increment del 2,3% interanual a Catalunya a l'octubre del 2014.
19.12.2014 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Producte interior brut (PIB). Base 2008. III/2014
El producte interior brut de Catalunya ha registrat un augment de l'1,5% interanual i del 0,3% intertrimestral al tercer trimestre del 2014.
19.12.2014 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Estadística i comptes de les empreses culturals (EMPCULT). 2008-2012
L'Idescat publica per primera vegada l'Estadística i comptes de les empreses culturals. L'any 2012, el volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 10.493 milions d'euros, el seu valor afegit brut va ascendir a 3.753 milions d'euros i hi treballaven 103.332 persones.
18.12.2014 (fa 4 dies) | Economia | Nou producte
Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE). 2013
El 21,9% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més han realitzat vendes a través de comerç electrònic l'any 2013, dada que suposa un increment de més de 6 punts respecte a l'any anterior, segons Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses.
17.12.2014 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). III/2014
El cost laboral per treballador i mes disminueix un 2% a Catalunya al tercer trimestre del 2014 respecte al mateix període de l'any anterior, i se situa en 2.550,32 euros, segons l'Enquesta trimestral de cost laboral.
17.12.2014 (fa 5 dies) | Societat | Noves dades
Estadística de les estructures familiars (EEF). 2011
A Catalunya es van registrar 2.944.944 llars l'any 2011, un 27,2% més que l'any 2001. Les llars familiars representaven el 75% del total de llars, mentre que entre les no familiars destacaven les llars unipersonals, que representaven el 23%. El grup més nombrós de llars familiars era el de nuclis amb fills (1.441.496 nuclis), que aplegaven un total de 2.236.361 fills.
17.12.2014 (fa 5 dies) | Població | Noves dades
Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS - IASS). III/2014
L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2014. D'altra banda, l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) també presenta un augment del 2,5% respecte a un any enrere.
17.12.2014 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi (EMO). Edat escolar. 2013
El nombre d'alumnes matriculats en cursos d'educació infantil de 2n cicle, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius que residien i estudiaven a Catalunya va ser d'1.208.523 l'any 2013. D'aquests el 83,7% estudiaven al mateix municipi on residien, el 10,8% es desplaçaven a altres municipis de la seva comarca i la resta, el 5,5%, estudiaven fora de la comarca de residència.
15.12.2014 (fa 7 dies) | Població | Noves dades
Índex de preus de consum (IPC). Novembre 2014
L'IPC decreix un 0,1% interanual a Catalunya al novembre del 2014.
12.12.2014 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors de posició competitiva del sector turístic (PCST). II/2014
La competitivitat en preus del sector turístic català, amb dades de tendència, empitjora 0,7 punts respecte dels països del món al segon trimestre del 2014; en canvi, millora 0,9 punts en relació amb la UE-28.
12.12.2014 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
ADR nov/14 81,75
Inversió industrial (previsió) 2015 0,6%
IASS oct/14 2,9%
Volum negoci prod. industrials oct/14 0,8%
Comandes prod. industrials oct/14 2,3%
PIB III/14 1,5%
Licitació of. d'obres nov/14 149,2%
Energia elèctrica nov/14 -1,1%
TIC a l'empresa (%) 2013 99,0%
Costos laborals III/14 -2,0

ADR nov/14

Facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (euros)

Catalunya: 81,75

Espanya: 70,81

+ afegir aquest giny

Calendari de difusió

+

Premsa i comunicació

+

Serveis

Sol·licitud d'informació

+

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Informació estadística bàsica

Informació estadística monogràfica

Codis i classificacions

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2014 (prov.)
taxa el 3r trimestre del 2014
var. entre 3r trim. 2014 i 2013
var. entre nov. del 2014 i 2013

25è aniversari de l'Idescat

Destaquem

  • Codis territorials i d'entitats
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Google Public Data Explorer: preguntes i respostes
22.12.2014 21:33