Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Desembre 2014
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) ha augmentat un 1,7% interanual a Catalunya al desembre del 2014.
23.01.2015 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Població ocupada en el sector turístic. EPA. IV/2014
La població ocupada en el sector turístic se situa en 374.500 persones al quart trimestre del 2014, un 12,7% més que al mateix trimestre del 2013, segons l'EPA.
22.01.2015 (fa 3 dies) | Societat | Noves dades
Població ocupada en el sector cultural. EPA. IV/2014
La població ocupada en el sector cultural a Catalunya se situa en 157.800 persones al quart trimestre del 2014, un 1,5% menys que al mateix trimestre del 2013, segons l'EPA. La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural s'ha actualitzat i s'ha revisat tota la sèrie de dades publicada.
22.01.2015 (fa 3 dies) | Societat | Noves dades
Enquesta de població activa (EPA). IV/2014
La taxa d'atur es va situar en el 19,9% a Catalunya al quart trimestre del 2014, amb un total de 756.500 persones desocupades, 30.500 persones més que el trimestre anterior i 83.000 menys que al mateix trimestre del 2013, segons l'EPA.
22.01.2015 (fa 3 dies) | Societat | Noves dades
Xifres de Catalunya 2015
L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2015, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i la Unió Europea.
21.01.2015 (fa 4 dies) | Idescat | Nou producte
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Novembre 2014
L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) va augmentar un 2,3% interanual a Catalunya al novembre del 2014.
20.01.2015 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Novembre 2014
L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, ha registrat un increment del 1,4% interanual a Catalunya al novembre del 2014.
20.01.2015 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Novembre 2014
L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va registrar un increment de l'1,0% interanual a Catalunya al novembre del 2014.
20.01.2015 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta de clima empresarial (CLEM). IV/2014
Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2015 registren un saldo de -2,5 punts, dada que millora en 4,6 punts les expectatives per al quart trimestre de 2014 (-7,1).
19.01.2015 (fa 6 dies) | Economia | Noves dades
Comerç amb l'estranger (COMEST). Octubre 2014
Les exportacions van augmentar un 1,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2014. D'altra banda, les importacions van créixer un 8,2% interanual.
16.01.2015 (fa 9 dies) | Economia | Noves dades
Índex de preus de consum (IPC). Desembre 2014
L'IPC decreix un 0,7% interanual a Catalunya al desembre del 2014. El grup més inflacionista ha estat altres béns i serveis (1,9%) i ensenyament (1,4%). Contràriament, les baixades més intenses les registren transport (-5,8) i comunicacions (-5,7).
15.01.2015 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Passatgers aeroports nov/14 2,3%
ADR des/14 81,06
Atur estimat IV/14 19,88%
Ocupats IV/14 1,6%
IASS nov/14 2,3%
Volum negoci prod. industrials nov/14 1,4%
Comandes prod. industrials nov/14 1,0%
Afiliats SS 2014 1,8%
Afiliats SS des/14 3,1%
Clima empresarial IV/14 -2,5

Passatgers aeroports nov/14

Variació interanual de passatgers als aeroports

Catalunya: 2,3%

Espanya: 3,2%

+ afegir aquest giny

Calendari de difusió

+

Premsa i comunicació

+

Serveis

Sol·licitud d'informació

+

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Informació estadística bàsica

Informació estadística monogràfica

Codis i classificacions

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2014
taxa el 4t trimestre del 2014
var. entre 3r trim. 2014 i 2013
var. entre des. del 2014 i 2013

25è aniversari de l'Idescat

Destaquem

  • Codis territorials i d'entitats
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Google Public Data Explorer: preguntes i respostes
25.01.2015 19:16