Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (estimació)
1r trimestre del 2017
var. entre 4t trim. 2016 i 2015
var. entre març del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
Turisme estranger (TUREST). Març 2017
El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 7,0% interanual al març del 2017.
28.04.2017 (fa 3 h 32 min) | Noves dades | Turisme
Índexs de comerç al detall (ICD). Març 2017
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,9% interanual a Catalunya al març del 2017.
28.04.2017 (fa 4 h 50 min) | Noves dades | Comerç · Serveis
Enquesta de població activa (EPA). I/2017
L'atur disminueix a Catalunya en 83.300 persones al primer trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−12,6%) i se situa en 576.700 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 15,28%, segons l'EPA. L'ocupació creix un 2,3% respecte al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.197.900 persones. L’Idescat publica per primera vegada dades de la població ocupada al sector de les TIC que ocupa 102.100 persones al primer trimestre del 2017, el 3,2% del total de l’ocupació.
27.04.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Treball
Projeccions de llars (PROJL). 2016-2036
El nombre de llars continuarà augmentant a Catalunya els propers anys fins a assolir una xifra de 3,37 milions l’any 2036, que representa unes 406.000 llars més que el 2016, segons les Projeccions de llars 2016-2036.
27.04.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Projeccions
Padró municipal d'habitants (PMH). Explotació estadística. 2017. Avanç. Dades provisionals
La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2017 és de 7.551.285 habitants, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 28.689 persones (0,4%) respecte de l’1 de gener del 2016.
26.04.2017 (fa 2 dies) | Noves dades | Xifres de població
Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de condicions de vida (ECV). 2017
S'inicien els treballs de recollida d'informació de l’Enquesta de condicions de vida 2017.
26.04.2017 (fa 2 dies) | Notícia
Índex de preus industrials (IPRI). 2016. Dades definitives
L'índex de preus de productes industrials va decréixer un 0,6% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives.
25.04.2017 (fa 3 dies) | Noves dades | Preus
Índex de preus industrials (IPRI). Març 2017
L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,9% interanual a Catalunya al març del 2017.
25.04.2017 (fa 3 dies) | Noves dades | Preus
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Març 2017
El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 8,5% interanual a Catalunya al març del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera
25.04.2017 (fa 3 dies) | Noves dades | Turisme
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Febrer 2017
L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017.
24.04.2017 (fa 4 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Febrer 2017
L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,4% interanual a Catalunya al febrer del 2017.
24.04.2017 (fa 4 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Febrer 2017
L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al febrer del 2017.
24.04.2017 (fa 4 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Març 2017
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 9,9% interanual a Catalunya al març del 2017 i es situa en 90,76 euros.
24.04.2017 (fa 4 dies) | Noves dades | Turisme

+ novetats

Turistes estrangers març/17

Variació interanual

Catalunya: 7,0%

Espanya: 6,1%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Estadística de biblioteques

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2016 (estimació)
1r trimestre del 2017
var. entre 4t trim. 2016 i 2015
var. entre març del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Estadístiques georeferenciades
  • 8è concurs Planter de Sondeigs i Experiments