Web de l’estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Juny 2015
L'IVGS a preus corrents augmenta un 2,6% interanual a Catalunya al juny del 2015.
31.07.2015 (fa 1 dia) | Economia | Noves dades
Estadística de distribució personal de la renda i de risc de pobresa (ECV). 2014
El risc de pobresa va afectar el 20,9% de la població de Catalunya el 2014 i va augmentar 1,1 punts respecte de l'any anterior (19,8% el 2013).
30.07.2015 (fa 2 dies) | Societat | Noves dades
Indicadors d'activitat en càmpings. 2014. Dades definitives
El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 0,7% a Catalunya l'any 2014, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.
30.07.2015 (fa 2 dies) | Economia | Noves dades
Índexs de comerç al detall (ICD). Juny 2015
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al juny del 2015.
29.07.2015 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Comerç amb l'estranger (COMEST). Maig 2015
Les exportacions han augmentat un 4,5% interanual a Catalunya al maig del 2015 i les importacions un 3,0% interanual.
28.07.2015 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). 2014. Dades definitives
Les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 1,9% interanual a Catalunya l'any 2014, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.
27.07.2015 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Juny 2015
Les pernoctacions en establiments hotelers disminueixen un 5,7% interanual a Catalunya al juny del 2015, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.
27.07.2015 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Renda familiar disponible bruta (RFDB). Comarques i municipis. (Base 2010). 2011-2012
L'any 2012 la renda familiar disponible bruta per habitant disminueix pràcticament a totes les comarques catalanes, excepte a la Val d'Aran (3,4%), el Pallars Jussà (2,3%), la Terra Alta (1,0%), i amb menys intensitat a la Segarra (0,6%) i l'Alt Urgell (0,3%).
27.07.2015 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Memòria Idescat 2014
L'Idescat publica la Memòria 2014 amb informació detallada de l'activitat desenvolupada al llarg de l'any.
24.07.2015 (fa 8 dies) | Idescat | Nou producte
Índex de preus industrials (IPRI). Juny 2015
L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,1% interanual a Catalunya al juny del 2015.
24.07.2015 (fa 8 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juny 2015
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) ha augmentat un 10,3% interanual a Catalunya al juny del 2015.
24.07.2015 (fa 8 dies) | Economia | Noves dades
Població ocupada en el sector turístic. EPA. II/2015
La població ocupada en el sector turístic a Catalunya se situa en 398.300 persones al segon trimestre del 2015, un 4,1% més que al mateix trimestre del 2014, segons l'EPA.
23.07.2015 (fa 9 dies) | Societat | Noves dades
Població ocupada en el sector cultural. EPA. II/2015
La població ocupada en el sector cultural a Catalunya se situa en 148.500 persones al segon trimestre del 2015, un 3,3% menys que al mateix trimestre del 2014, segons l'EPA.
23.07.2015 (fa 9 dies) | Societat | Noves dades
Enquesta de població activa (EPA). II/2015
La taxa d'atur se situa en el 19,1% a Catalunya al segon trimestre del 2015, amb un total de 726.200 persones desocupades, 44.300 persones menys que al mateix trimestre de l'any anterior, segons l'EPA.
23.07.2015 (fa 9 dies) | Societat | Noves dades
Innovació a les empreses (IN). 2013
La despesa en innovació tecnològica va ser de 3.095 milions d'euros a Catalunya l'any 2013.
22.07.2015 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades
Recerca i desenvolupament (R+D). 2013
La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,50% a Catalunya l'any 2013.
22.07.2015 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Vendes grans superf. (IVGS) juny/15 2,6%
Habitatges en constr. maig/15 60,0%
Comerç al detall juny/15 3,3%
Hipoteques habitatges maig/15 8,7%
Importacions maig/15 3,0%
Exportacions maig/15 4,5%
Consum de ciment juny/15 7,8%
Pernoctacions hotels juny/15 -5,7%

Vendes grans superf. (IVGS) juny/15

Variació interanual de l'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents

Catalunya: 2

Espanya: 5

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Estadística econòmica de les entitats de serveis socials 2014
  • Estadística econòmica dels centres de serveis socials 2014
  • Estadística de biblioteques 2014

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2015 (prov.)
taxa el 2n trimestre del 2015
var. entre 1r trim. 2015 i 2014
var. entre juny del 2015 i 2014

25è aniversari de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
01.08.2015 15:47