Novetats

RSS +novetats
Comerç amb l'estranger (COMEST). Gener 2014
Les exportacions han augmentat un 4,1% interanual a Catalunya al gener del 2014, segons dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Per destinació econòmica, tots els tipus de béns presenten increments: béns de consum (9,8%), béns de capital (3,7%) i els béns intermedis (1%). D'altra banda, les importacions mostren també un augment del 0,6% interanual.
17.04.2014 (fa 4 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta de clima empresarial (CLEM). I/2014
Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al segon trimestre del 2014 registren un saldo de -0,5 punts, dada que millora notablement la registrada per la situació al primer trimestre de l'any (-14,8 punts). Aquest escenari es repeteix en tots els sectors d'activitat.
15.04.2014 (fa 6 dies) | Economia | Noves dades
Jornada d'Extensió Estadística. Big Data i estadística oficial: oportunitat o amenaça? 7 de maig de 2014
L'Idescat organitza, el proper 7 de maig de 2014, el debat Big Data i estadística oficial: oportunitat o amenaça? dins el marc de la Big Data Week 2014. Aquest debat aportarà coneixement i idees des del punt de vista de l'estadística oficial, del món acadèmic i de la recerca i, també, des del punt de vista de l'empresa.
11.04.2014 (fa 10 dies) | Economia | Notícia
Índex de preus de consum (IPC). Març 2014
L'IPC (base 2011=100) creix un 0,1% interanual a Catalunya al març del 2014. Els grups més inflacionistes han estat begudes alcohòliques i tabac (2,5%) seguit de medicina (1,6%), altres béns i serveis (1,3%) i habitatge (1,2%). D'altra banda, només registren disminucions els grups comunicacions (-6,9%), transports (-1,6) i esbarjo i cultura (-1,4%).
11.04.2014 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades
Comunicacions: "Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011)"
L'Idescat publica el número 3 de la col·lecció "Comunicacions", dedicat a la divulgació de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011) aprovada l'any 2012.
11.04.2014 (fa 10 dies) | Idescat | Nou producte
Indicadors de confiança empresarial (ICEH). II/2014
L'ICEH se situa en 125,5 a Catalunya al segon trimestre del 2014, dada que suposa una millora de quasi 7 punts respecte al trimestre anterior i que manté l'evolució positiva per cinquè trimestre consecutiu. Tots els sectors d'activitat mostren un increment de la confiança respecte al trimestre anterior, però destaquen els sectors de l'hostaleria i transport i de la resta de serveis, amb unes millores de 10,3 i 9,6 punts, respectivament.
10.04.2014 (fa 11 dies) | Economia | Noves dades
Índex de producció industrial (IPI). Febrer 2014
L'IPI corregit d'efectes de calendari (Base 2010=100) ha augmentat un 3,4% interanual a Catalunya al febrer del 2014. Per grans sectors industrials, tots presenten increments excepte l'energia que presenta un decrement del 4,0%. Dins dels augments, els béns d'equipament i els béns intermedis han registrat els valors més elevats (7,1% i 6,2%, respectivament).
07.04.2014 (fa 14 dies) | Economia | Noves dades
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Febrer 2014
L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 2,8% interanual a Catalunya al febrer del 2014. Per grups de productes, tan les vendes en alimentació com en la resta de productes registren decrements (-2,3% i -3,2 respectivament).
02.04.2014 (fa 19 dies) | Economia | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Importacions gen/14 0,6%
Exportacions gen/14 4,1%
Clima empresarial I/14 -0,5
Mercaderies ports feb/14 12,4%
Afiliats SS març/14 0,4%
IPC març/14 0,1%

Importacions gen/14

Variació interanual de les importacions

Catalunya: 0,6%

Espanya: -0,6%

+ afegir aquest giny

Calendari de difusió

+

Premsa i comunicació

+

Serveis

Sol·licitud d'informació

+

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Informació estadística bàsica

Informació estadística monogràfica

Codis i classificacions

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2013
taxa el 4t trimestre del 2013
var. entre 4t trim. 2013 i 2012
var. entre març del 2014 i 2013

Destaquem

  • Mapes de les seccions censals de Catalunya
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • Google Public Data Explorer: preguntes i respostes
  • 5è concurs Planter de Sondeigs i Experiments
  • Bigdataweek. Debat a l'Idescat
21.04.2014 07:25