Web de l’estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Novetats

RSS +novetats

Properes actualitzacions

+dates
Enquesta de població activa (EPA). 2015
La taxa d'atur es va situar en el 18,6% de mitjana a Catalunya el 2015, amb un total de 703.100 persones desocupades, 419.200 de les quals feia un any o més que buscaven feina, segons l'EPA.
05.02.2016 (fa 2 dies) | Societat | Noves dades
Producte interior brut (PIB). Oferta. Base 2010. IV/2015. Avanç
El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual del 4,1% al quart trimestre del 2015 i un augment del 3,4% en el conjunt del 2015, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.
04.02.2016 (fa 3 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). IV/2015
El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 12,5% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2015, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.
02.02.2016 (fa 5 dies) | Economia | Noves dades
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Desembre 2015 i any 2015
L'IVGS a preus corrents va disminuir un 0,7% interanual a Catalunya al desembre del 2015. En el conjunt del 2015 l'IVGS va augmentar un 1,3% respecte a un any enrere.
01.02.2016 (fa 6 dies) | Economia | Noves dades
Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). IV/2015
El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 11,6% interanual al quart trimestre de l'any 2015, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.
01.02.2016 (fa 6 dies) | Economia | Noves dades
Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2014
L'Idescat publica el mapa de les seccions censals o geometria del seccionat municipal de Catalunya en format shape corresponent al Padró continu de població de l'any 2014.
29.01.2016 (fa 9 dies) | Territori | Noves dades
Cens de població i habitatges (CENSPH). 2011. Mobilitat obligada. Ampliació de resultats municipals
L'Idescat ha ampliat els resultats de la mobilitat obligada de Cens de població i habitatges 2011 amb una nova matriu per a totes les comarques i municipis de més de 10.000 habitants. A més, per primera vegada presenta mapes municipals i comarcals sobre mobilitat.
29.01.2016 (fa 9 dies) | Població | Noves dades
Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (NOMESCAT). 2015
S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró continu a data 1 de gener de 2015, que permet la consulta de la població per sexe de les entitats de població inframunicipals de Catalunya.
29.01.2016 (fa 9 dies) | Territori | Noves dades
Població ocupada en el sector turístic. EPA. IV/2015
La població ocupada en el sector turístic a Catalunya es va situar en 377.700 persones al quart trimestre del 2015, un 0,9% més que al mateix trimestre del 2014, segons l'EPA.
28.01.2016 (fa 10 dies) | Societat | Noves dades
Població ocupada en el sector cultural. EPA. IV/2015
La població ocupada en el sector cultural a Catalunya es va situar en 143.400 persones al quart trimestre del 2015, un 9,1% menys que al mateix trimestre del 2014, segons l'EPA.
28.01.2016 (fa 10 dies) | Societat | Noves dades
Índexs de comerç al detall (ICD). Desembre 2015
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 2,2% interanual a Catalunya al desembre del 2015.
28.01.2016 (fa 10 dies) | Economia | Noves dades
Enquesta de població activa (EPA). IV/2015
La taxa d'tur se situa en el 17,73% a Catalunya al quart trimestre del 2015, amb un total de 688.600 persones desocupades, 87.900 persones menys que al mateix trimestre de l'any anterior, segons l'EPA.
28.01.2016 (fa 10 dies) | Societat | Noves dades

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Deutors concursats 2015 -29,0%
Deutors concursats IV/15 -24,3%
Taxa d'ocupació 2015 50,7%
Societats mercantils gen/16 34,7%
Pernoctacions turisme rural IV/15 12,5%
Atur registrat gen/16 -11,1%
IVGS 2015 1,3%
Vendes grans superf. (IVGS) des/15 -0,7%
Pernoctacions càmpings IV/15 11,6%

Deutors concursats 2015

Variació anual del nombre de deutors concursats

Catalunya: -29

Espanya: -24

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2015
taxa el 4t trimestre del 2015
var. entre 3r trim. 2015 i 2014
var. entre des. del 2015 i 2014

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat
  • 7è concurs Planter de Sondeigs i Experiments
07.02.2016 06:42