Inversió i comerç exterior

Informació relacionada

L'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya publica regularment informes conjunturals sobre la Internacionalització a Catalunya.

La Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Economia i Competitivitat publica informació sobre inversions exteriors.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica informació mensual i anual d'estadístiques de comerç exterior.

El Consell Superior de Cambres de Comerç Indústria i Navegació ofereix una base de dades sobre comerç exterior.

La revista Nota d'economia número 89 presenta un monogràfic sobre la competitivitat de les empreses catalanes.

La Nota d'economia núm. 83–84 publica l'article Indicadors de posició competitiva del turisme a Catalunya sobre la necessitat d'obtenir una mesura quantificada de posició competitiva turística que sigui homologada, calculable a partir d'informació turística preexistent i actualitzable regularment.

Una versió d'aquest mateix projecte va ser presentada en el 8th International Forum on Tourism Statistics (document en PDF Indicators of the Competitive Position of Tourism in Catalonia).

Sou aquí:

  • Tema
  • Inversió i comerç exterior