Treball

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicador Temps Valor
OcupatsIII/163,6 %
Variació interanual
Ocupats en els serveisIII/164,8 %
Variació interanual
Ocupats en el sector culturalIII/165,2 %
Variació interanual
Ocupats en la construccióIII/166,7 %
Variació interanual
Ocupats en la indústriaIII/16−2,2 %
Variació interanual
Ocupats en el sector turísticIII/166,1 %
Variació interanual
Taxa d'aturIII/1614,63 %
Població desocupada sobre la població activa
Taxa d'ocupació201550,7 %
Població ocupada sobre la població de 16 anys i més
Taxa d'ocupació de 16 a 29 anys201542,3 %
Població ocupada sobre la població de 16 a 29 anys
Salari brut anual2014−1,3 %
Variació anual
Cost laboral per treballador i mesIII/16−0,6 %
Variació interanual
Atur registratdes/16−12,0 %
Variació interanual dels desocupats registrats
Afiliats a la Seguretat SocialIII/163,8 %
Variació interanual
Afiliacions a la Seguretat Socialdes/164,5 %
Variació interanual al règim general
Índex d'accidentalitat laboral20153.195,07
Accidents de treball amb baixa per 100.000 treballadors
Acords col·lectius2012−49,5 %
Variació anual
Participants en vagues2014−53,9 %
Variació anual
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de demografia i qualitat de vida
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors d'estructura econòmica
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.