Saltar al contingut principal

Treball

Informació relacionada

L'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya publica regularment informes conjunturals sobre mercat de treball i sobre relacions laborals i qualitat en el treball a Catalunya.

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social recopila les principals dades sociolaborals en el seu Boletín de Estadísticas Laborales.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre treball.