Construcció

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicador Temps Valor
Ocupats en la construccióIV/164,2 %
Variació interanual
Consum de cimentdes/168,2 %
Variació interanual
Habitatges en construcciónov/1629,1 %
Variació interanual dels visats d'obra
Hipoteques sobre habitatgesnov/167,5 %
Variació interanual
Costos de construirago/160,2 %
Variació interanual de l'índex de costos de construir
Licitació oficial d'obres (data publicació)nov/16−45,4 %
Variació interanual
Licitació oficial d'obres (data obertura)gen/173,1 %
Variació interanual
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors d'estructura econòmica
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.