Habitatges i edificis

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Edificis destinats a habitatge familiar20111.177.321
Nombre d'edificis
Habitatges familiars20113.863.381
Nombre d'habitatges
Indicadors de demografia i qualitat de vida
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Sou aquí:

  • Tema
  • Habitatges i edificis