Convenis

L'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

Mitjançant la Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener, es disposen els mitjans de publicitat dels convenis i protocols subscrits pel Departament d'Economia i Coneixement i pels seus organismes i ens dependents.

L'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, formalitza convenis de col·laboració amb l'Administració de la Generalitat, amb altres administracions públiques i amb organismes (nacionals i internacionals) especialitzats en matèria estadística, per a la promoció de l'activitat estadística.

En aquest apartat es fan públics tots els convenis vigents subscrits per l'Idescat des de l'any 2012, ordenats cronològicament, en relació amb l'estadística, les activitats formatives i la gestió.

2017

Conveni d'activitats formatives
Formalització: 18.04.2017 Fi de vigència: 16.06.2017
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 02.02.2017 Fi de vigència: 30.04.2017
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 31.01.2017 Fi de vigència: 15.09.2017
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 31.01.2017 Fi de vigència: 31.12.2017
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/1243/2017, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació de l'enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l'any 2017.
Formalització: 31.01.2017 Fi de vigència: 31.12.2017
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 05.10.2017 Fi de vigència: 31.12.2017
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 18.09.2017 Fi de vigència: 31.12.2017
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/2200/2017, de 18 de setembre, per la qual es dona publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2016.
Formalització: 19.07.2017 Fi de vigència: 30.09.2017
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 11.07.2017 Fi de vigència: 30.12.2017
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni en matèria estadística
Formalització: 16.06.2017 Fi de vigència: 31.12.2017
Altres parts: Centre d'Estudis d'Opinió
Conveni en matèria estadística
Formalització: 09.02.2017 Fi de vigència: 31.12.2017
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 24.01.2017 Fi de vigència: 24.01.2018
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

2016

Conveni en matèria estadística
Formalització: 13.10.2016 Fi de vigència: 10.12.2016
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/2740/2016, de 15 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015.
Formalització: 13.09.2016 Fi de vigència: 15.10.2016
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 06.09.2016 Fi de vigència: 30.12.2016
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 06.09.2016 Fi de vigència: 31.12.2016
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 30.06.2016 Fi de vigència: 26.09.2016
Altres parts: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 07.06.2016 Fi de vigència: 31.12.2017
Altres parts: Agència Catalana de la Joventut
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 18.04.2016 Fi de vigència: 17.06.2016
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 18.04.2016 Fi de vigència: 31.12.2016
Altres parts: Fundació Jaume Bofill
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/1437/2016, d'1 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació per a Catalunya de l'enquesta de condicions de vida.
Formalització: 31.03.2016 Fi de vigència: 31.05.2017
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 17.03.2016 Fi de vigència: 31.12.2016
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 14.03.2016 Fi de vigència: 18.05.2016
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni de gestió
Formalització: 02.03.2016 Fi de vigència: 31.12.2016
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni de gestió
Formalització: 10.02.2016 Fi de vigència: 31.12.2016
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra

2015

Conveni en matèria estadística
Formalització: 08.10.2015 Fi de vigència: 31.12.2015
Altres parts: Departament d'Empresa i Ocupació
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 24.07.2015 Fi de vigència: 31.12.2015
Altres parts: Associació Sociedad Hispanoamericana de análisis input-output
Conveni en matèria estadística
Formalització: 25.06.2015 Fi de vigència: 31.12.2016
Altres parts: Fundació Barcelona Graduate School of Economics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 09.06.2015 Fi de vigència: 10.12.2015
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1417/2015, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2014.
Formalització: 24.04.2015 Fi de vigència: 31.12.2015
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 24.04.2015 Fi de vigència: 31.12.2015
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 22.04.2015 Fi de vigència: 31.12.2015
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 23.03.2015 Fi de vigència: 15.01.2016
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 20.03.2015 Fi de vigència: 25.05.2015
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona

2014

Conveni en matèria estadística
Formalització: 19.11.2014 Fi de vigència: 19.11.2015
Altres parts: Ajuntament de Barcelona • Autoritat del Transport Metropolità • Àrea Metropolitana de Barcelona • Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 07.10.2014 Fi de vigència: 06.02.2015
Altres parts: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 29.09.2014 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 29.09.2014 Fi de vigència: 31.01.2015
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 22.09.2014 Fi de vigència: 31.12.2015
Altres parts: Departament d'Interior
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 22.09.2014 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 15.09.2014 Fi de vigència: 31.12.2017
Altres parts: Departament d'Ensenyament • Universitat Internacional de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 30.07.2014 Fi de vigència: 31.03.2015
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14.07.2014 Fi de vigència: 14.07.2017
Altres parts: Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14.07.2014 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 04.07.2014 Fi de vigència: 10.12.2014
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 05.06.2014 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Consorci del Centre de Terminologia
Conveni de gestió
Formalització: 19.05.2014 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 17.02.2014 Fi de vigència: 09.04.2014
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 17.02.2014 Fi de vigència: 30.06.2014
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 03.02.2014 Fi de vigència: 30.06.2014
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 03.02.2014 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 29.01.2014 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Universitat de Barcelona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 24.01.2014 Fi de vigència: 30.06.2014
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14.01.2014 Fi de vigència: 31.12.2020
Altres parts: Departament de la Presidència

2013

Conveni de gestió
Formalització: 30.12.2013 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Fundació Juvinter
Conveni en matèria estadística
Formalització: 23.12.2013 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 27.11.2013 Fi de vigència: 31.12.2013
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni de gestió
RESOLUCIÓ ECO/2424/2013, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió.
Formalització: 20.09.2013 Fi de vigència: 31.12.2013
Altres parts: Departament d'Economia i Coneixement • Entitat Autònoma de Jocs i Apostes • Servei Català de Trànsit • Sociedad Rectora de Productos Financieros derivados de Renta Fija, S.A
Conveni en matèria estadística
Formalització: 09.09.2013 Fi de vigència: 31.12.2013
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 29.07.2013 Fi de vigència: 31.05.2014
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 22.07.2013 Fi de vigència: 31.12.2013
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1968/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
Formalització: 17.07.2013 Fi de vigència: 28.02.2014
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1966/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
Formalització: 17.07.2013 Fi de vigència: 28.02.2015
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 28.06.2013 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 03.06.2013 Fi de vigència: 20.09.2013
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 10.05.2013 Fi de vigència: 31.12.2014
Altres parts: Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona • Institut d'Assistència Sanitària de Girona
Conveni de gestió
Formalització: 16.04.2013 Fi de vigència: 31.12.2013
Altres parts: Fundació Juvinter
Conveni en matèria estadística
Formalització: 15.04.2013 Fi de vigència: 31.12.2013
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 18.03.2013 Fi de vigència: 31.12.2013
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni de gestió
Formalització: 08.02.2013 Fi de vigència: 31.12.2013
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística

2012

Conveni d'activitats formatives
Formalització: 11.12.2012 Fi de vigència: indefinida
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 07.12.2012 Fi de vigència: indefinida
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 02.10.2012 Fi de vigència: indefinida
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni de gestió
Formalització: 08.02.2012 Fi de vigència: 31.12.2012
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística