Convenis

L'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

Mitjançant la Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener, es disposen els mitjans de publicitat dels convenis i protocols subscrits pel Departament d'Economia i Coneixement i pels seus organismes i ens dependents.

L'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, formalitza convenis de col·laboració amb l'Administració de la Generalitat, amb altres administracions públiques i amb organismes (nacionals i internacionals) especialitzats en matèria estadística, per a la promoció de l'activitat estadística.

En aquest apartat es fan públics tots els convenis vigents subscrits per l'Idescat des de l'any 2012, ordenats cronològicament, en relació amb l'estadística, les activitats formatives i la gestió.

2019

2018

Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.12.14 Fi de vigència: 2019.07.31
Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.12.14 Fi de vigència: 2019.07.31
Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.12.10 Fi de vigència: 2018.12.30
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.11.30 Fi de vigència: 2018.12.31
Altres parts: Autoritat del Transport Metropolità
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.10.05 Fi de vigència: 2018.12.10
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.09.28 Fi de vigència: 2018.12.31
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2018.09.14 Fi de vigència: 2018.12.21
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.08.09 Fi de vigència: 2018.12.31
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.12.20 Fi de vigència: 2018.12.31
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra • Universitat Rovira i Virgili
Conveni de gestió
Formalització: 2018.12.17 Fi de vigència: 2018.12.31
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.05.30 Fi de vigència: 2022.05.29
Altres parts: Institut d'Economia i Governança Política
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2018.01.31 Fi de vigència: 2022.01.30
Altres parts: Fundació Barcelona Graduate School of Economics

2017

Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2017.04.18 Fi de vigència: 2017.06.16
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2017.02.02 Fi de vigència: 2017.04.30
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2017.01.31 Fi de vigència: 2017.09.15
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2017.01.31 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/1243/2017, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació de l'enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l'any 2017.
Formalització: 2017.01.31 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2017.10.05 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2017.09.18 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/2200/2017, de 18 de setembre, per la qual es dona publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2016.
Formalització: 2017.07.19 Fi de vigència: 2017.09.30
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2017.07.11 Fi de vigència: 2017.12.30
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2017.06.16 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Centre d'Estudis d'Opinió
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2017.05.26 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2017.02.09 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2017.01.24 Fi de vigència: 2018.01.24
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

2016

Conveni en matèria estadística
Formalització: 2016.10.13 Fi de vigència: 2016.12.10
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/2740/2016, de 15 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015.
Formalització: 2016.09.13 Fi de vigència: 2016.10.15
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2016.09.06 Fi de vigència: 2016.12.30
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2016.09.06 Fi de vigència: 2016.12.31
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2016.06.30 Fi de vigència: 2016.09.26
Altres parts: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2016.06.07 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Agència Catalana de la Joventut
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2016.04.18 Fi de vigència: 2016.06.17
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2016.04.18 Fi de vigència: 2016.12.31
Altres parts: Fundació Jaume Bofill
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/1437/2016, d'1 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació per a Catalunya de l'enquesta de condicions de vida.
Formalització: 2016.03.31 Fi de vigència: 2017.05.31
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2016.03.17 Fi de vigència: 2016.12.31
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2016.03.14 Fi de vigència: 2016.05.18
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni de gestió
Formalització: 2016.03.02 Fi de vigència: 2016.12.31
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni de gestió
Formalització: 2016.02.10 Fi de vigència: 2016.12.31
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra

2015

Conveni en matèria estadística
Formalització: 2015.10.08 Fi de vigència: 2015.12.31
Altres parts: Departament d'Empresa i Ocupació
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2015.07.24 Fi de vigència: 2015.12.31
Altres parts: Associació Sociedad Hispanoamericana de análisis input-output
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2015.06.25 Fi de vigència: 2016.12.31
Altres parts: Fundació Barcelona Graduate School of Economics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2015.06.09 Fi de vigència: 2015.12.10
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1417/2015, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2014.
Formalització: 2015.04.24 Fi de vigència: 2015.12.31
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2015.04.24 Fi de vigència: 2015.12.31
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2015.04.22 Fi de vigència: 2015.12.31
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2015.03.23 Fi de vigència: 2016.01.15
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2015.03.20 Fi de vigència: 2015.05.25
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona

2014

Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.11.19 Fi de vigència: 2015.11.19
Altres parts: Ajuntament de Barcelona • Autoritat del Transport Metropolità • Àrea Metropolitana de Barcelona • Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.10.07 Fi de vigència: 2015.02.06
Altres parts: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.09.29 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.09.29 Fi de vigència: 2015.01.31
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.09.22 Fi de vigència: 2015.12.31
Altres parts: Departament d'Interior
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.09.22 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.09.15 Fi de vigència: 2017.12.31
Altres parts: Departament d'Ensenyament • Universitat Internacional de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.07.30 Fi de vigència: 2015.03.31
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.07.14 Fi de vigència: 2017.07.14
Altres parts: Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.07.14 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.07.04 Fi de vigència: 2014.12.10
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.06.05 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Consorci del Centre de Terminologia
Conveni de gestió
Formalització: 2014.05.19 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.02.17 Fi de vigència: 2014.04.09
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.02.17 Fi de vigència: 2014.06.30
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.02.03 Fi de vigència: 2014.06.30
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.02.03 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.01.29 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Universitat de Barcelona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2014.01.24 Fi de vigència: 2014.06.30
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2014.01.14 Fi de vigència: 2018.10.01
Altres parts: Departament de la Presidència

2013

Conveni de gestió
Formalització: 2013.12.30 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Fundació Juvinter
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2013.12.23 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2013.11.27 Fi de vigència: 2013.12.31
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni de gestió
RESOLUCIÓ ECO/2424/2013, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió.
Formalització: 2013.09.20 Fi de vigència: 2013.12.31
Altres parts: Departament d'Economia i Coneixement • Entitat Autònoma de Jocs i Apostes • Servei Català de Trànsit • Sociedad Rectora de Productos Financieros derivados de Renta Fija, S.A
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2013.09.09 Fi de vigència: 2013.12.31
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2013.07.29 Fi de vigència: 2014.05.31
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2013.07.22 Fi de vigència: 2013.12.31
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1968/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
Formalització: 2013.07.17 Fi de vigència: 2014.02.28
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1966/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
Formalització: 2013.07.17 Fi de vigència: 2015.02.28
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2013.06.28 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2013.06.03 Fi de vigència: 2013.09.20
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2013.05.10 Fi de vigència: 2014.12.31
Altres parts: Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona • Institut d'Assistència Sanitària de Girona
Conveni de gestió
Formalització: 2013.04.16 Fi de vigència: 2013.12.31
Altres parts: Fundació Juvinter
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2013.04.15 Fi de vigència: 2013.12.31
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2013.03.18 Fi de vigència: 2013.12.31
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni de gestió
Formalització: 2013.02.08 Fi de vigència: 2013.12.31
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística

2012

Conveni d'activitats formatives
Formalització: 2012.12.11 Fi de vigència: indefinida
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2012.12.07 Fi de vigència: indefinida
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 2012.10.02 Fi de vigència: indefinida
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni de gestió
Formalització: 2012.02.08 Fi de vigència: 2012.12.31
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística