Turisme

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicador Temps Valor
Turistes estrangersnov/16−1,4 %
Variació interanual
Despesa dels turistes estrangersnov/161,9 %
Variació interanual
Places en establiments hotelers20150,9 %
Variació anual
Facturació mitjana per habitaciónov/1687,59 €
ADR
Competitivitat turisme (2010=100)II/1595,2
Indicador de preus relatius del turisme internacional
Pernoctacions en càmpingsIII/162,5 %
Variació interanual
Pernoctacions en hotelsnov/164,0 %
Variació interanual
Pernoctacions en turisme ruralIII/165,5 %
Variació interanual
Ocupats en el sector turísticIII/166,1 %
Variació interanual
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de demografia i qualitat de vida
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors d'estructura econòmica
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.