Territori > Codis territorials i d'entitats

Codis territorials i d'entitats

Temes relacionats

La identificació territorial amb finalitats estadístiques l'estableixen, per a àmbits territorials fora de Catalunya, l'INE (comunitats autònomes, municipis i províncies, i unitats poblacionals), l'Eurostat (regions europees i països) i la UNSD (països), com a organismes estadístics.

L'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO) també ha establert una norma per a la identificació dels països.

Podeu consultar la informació sobre classificacions i nomenclatures estadístiques en l'apartat Classificacions estadístiques de l'àrea Idescat.

Podeu consultar l'última dada de població vigent de qualsevol àmbit territorial de Catalunya al servei de cerca de població.

28.01.2015