Recerca · Tecnologia

Dades bàsiques

Indicadors d'estructura econòmica
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.